Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/569

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

558 I—IEDEMARKENS AMT. I 1895 var der i amtet (byerne ogsaa medregnet) følgende fabrik anlæg: B Ffi.bI’ikR1lIægg(fff‘S art. a*;îî;“g i 1§;;Êgá;— ] Sæm i d Tusender Kalkbrænderier . 2 j 13 2.4 Teglværker . . . 4 59 4.1 Kridtpibefabrik . 1 Z 6 1.s Hesteskofabrik . . . . ] 1 12 3.o 1v1cm1Vcxcmbx-ak ............ 1; 21 e.c Meka11iske værksteder forenede med jern-W d ’ støberier ............. d 2 ] 16—5 36.o vcg11mbxî1(cP . V s C 49 12.o U1(1Þcpî11c1c1—îcx . . . d 2 N se s.“ Fan-veri ....... . . 4 l d 8 1.s Cellulose— og papirfabrik . . . „ 1 94 26.o GVarveri ........ . d 1 6 1.1 Dampsage . . . . 15 190 18.1 Vandsage ....... . . . 5 40 3.e Sagbrug og Høvlerier . . 11 123 22.e Mekanisk.snedkeri . . . l 1 8 2.4 Møllebrug ........ . . ] 34 72 19.1 Melkekondenseringsfabrik . . . W 1 60 16.v Minera1vandfabriker . . 2 14 2.ɔ Ø1bryggerier ...... 3 73 17.o Brændevinsbrænde1—ier . 9 122 16.s I—Ialmhylsterfabrik ....... c 1 3O 4.1 Sagbrug, høvleri og hjulfabrik ..... 1 ] I5 2—O Fabrik for landbrugsmaskiner, økser, ski samt sag— og møllebrug ..... — . d 1 d 18 5.1 Bryggeri, sagbrug, mø1ler og teglværk . . 1 86 22—ɔ Tilsammen 104 1 320 259.0