Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/546

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Fisk OG F1sKEB1P:R. 535 Den begyndte nogle aar før 1804 igjen at indfinde sig, men langtfra ikke i den forrige mængde. Lake findes overalt i Mjøsen, og slaaes ofte paa isen, naar den har lagt sig. Den fiskes ogsaa ofte paa ørretli11er, naar disse har ligget dybt. Den lever om vinteren paa grundt vand, men gaar ellers dybt, helt ned til 150 m. Den fiskes i Mjøsen særlig i gydetiden, 25de februar til 25de marts, paa grundere vand. Krøklen gaar hvert aar op fra Mjøsen til udløbet af Laagen ved Lillehammer, hvor den i begyndelsen af marts lægger sin rogn og fanges med not i tøndevis. Folk fra Hedemarken og Toten henter den her og anbringer den levende i dertil ind- rettede damme eller i kasser for at bruge den om sommeren som agn for hunnerørreten paa liner i Mjøsen. Den anbringes levende paa angelen, der sættes i rygfinnen; den ansees for det bedste agn til liner og slug— eller drægfiske. Krøklens transport er forholdsvis let, fordi den fanges paa en tid af aaret, da luft og vand har en lav temperatur ’ R(llIflø(I)’í)lg eller IZ?(’(l6’)’buk forekommer i Mjøsen. Det er berettet-, at den i Mjesen skal være indført af munke i det gamle Hamar, men rigt-igheden af denne beretning er ikke konstateret og er ogsaa lidet sandsynlig af den grund, at rau- fjødringen ikke er nogen velsmagende fisk. Vederbuk fiskes af og til paa dræg —i Mjøsen; den er den glupskeste af karpefiskene i Mjøsen. Den gyder i begyndelsen af mai og gaar da op i elvene; den fiskes i mindre antal i ruser i Sv-arte1ven. Fiskeriet af vederbuk er i det hele ubetydeligt. Gorkim findes i masse i bække, som gaar ud i Mjøsen. Den anvendes som levende agn, men har ellers ingen betydning. I Mjøse11 findes laue, efter hvad der siges, kun omkring Hamar og i Aakersviken; den gyder i Svartelven samtidig med murten eller et par dage efter. Den fiskes kun med angel paa stang, og fisket er ubetydeligt. Aar-backen fiskes i Vormen fra Eidsvold til Minne og i Laagen væsentlig i strømmene; fisket er ubetydeligt. Aarbuk findes i Glommen, hvor den fanges med garn og fiskes Paa krog med mark som agu. Om den findes i Mjøsen er tvilsomt. Steinpurken og sandskre i Mjøsen er før omtalt (pag. 530X, ligesaa niauing O)efromyZon bran(—hialæ). De er alle uden betydning for fiskeriet. Guldkunte, ogsaa kaldet messingkunte. og som ogsaa har navnene stengesild, stimsild, tindaure er en hundesteile (gasterosf11“s p:mgitius) og findes i Mjøsen. I Mjøsen findes karz1ss(““ i Aakersviken i ringe antal.