Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/497

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

-l8li Hl-2DEMARKENS AMT.. i regelen disse steder allerede i sidste halvdel af august for at tilbringe tiden indtil deres endelige bortreise i de lavere strøg. Enkeltbekkasinen skydes kun tilfældigvis paa anden jagt efter bekkasiner, ænder og andre fugle, med hvilke den deler 0pholdssteder. Heiloen (.(“,tÞ(l)”(L(f2’iM—S“ plm:iali.s) er en vidt udbredt og vel kjendt fugl, der hos os forekommer i langt større mængde end de andre jagtbare vadefugle; der blev af denne skudt maaske ligesaa mange som af alle de øvrige arter vadefugle tilsammen Den indtog saaledes en ganske respektabel plads i jagten paa det mindre vildt, men nu er den fredet i hele den tid, den er her i landet Heiloen bærer forskjellige navne i de forskjellige landsdele: akerlo, akerl1øne, fjeldjerpe, fjeldbit, fjeldplistre, paa Jæderen l1elun, i Danmark brokfugl, pa-a jysk hjeile i Sverige ljnng- pipare, .): lyngpiber. Den prises overalt for sit lækre kjød. Heiloens ve1kjendte, klagende fløiten stemmer godt med karakteren af de øde heder, fjeldvidder og myr-er, hvor fuglen holder til. Lyden udtrykkes bedst ved et la-ngtrukkent ply-yt eller tly-it. I indlandet indfinder heiloen sig først i mai. HovedmaSsen af heiloer forplanter sig paa høifjeldet, kun endel heiloer ved kysten paa Jæderen, der minder om det øde høifjeld. Sædvanlig kommer den ikke paa fjeldene før i sidste halvdel af mai, og de fleste mod slutningen af maanede11 og i de første dage af juni. Man træffer dem da indtil midten af juni almindeligvis i smaa flokke paa sætervangene og andre steder paa fjeldet, hvor det først bliver bart. De fleste heiloer forlader fjeldet allerede i tiden fra 5te til 10de august, men mange bliver igjen, dog aftager antallet for hVer dag hurtig, og allerede omkring den 15de august er ganske faa tilbage, og eft-er 15de august skyder man derfor kun nu og da en enkelt eller et par heiloer. Den l5de september, naar den lovlige jagt begynder, er de saaledes borte Boltitm eller pom(‘r(1nlsy’e(glen ((—har(1(lrizcs mor-in11ll11s) træffes al- mindelig i høifjeldet ovenfor baade birkegrændsen og dvergbirkens bælte eller i lavarternes og mosernes region. Her forplanter den sig almindeligvis fra midten af juni til en uges tid ind i eller hen- imod midten af august, hvorpaa den saagodtsom sporløst forsvinder-. „Den rette jagttid paa boltiten, efterat den er draget op paa fjeldet, er første halvdel af august, men da er den som træk- fugl fredet