Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/498

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

DYRE1.IV OG .1AGT. 487 Den tidligere egentlige jagttid paa boltiten —— bortseet fra vaartrækket, da den efter loven ikke kan skydes —— faldt sammen med den bedste jagttid paa heiloen og dobbeltbekkasinen, før 15de august, men da kan den som nævnt ikke skydes. En jagt i første halvdel af august, der indbragte et halvt Snes eller en tylvt boltiter, heiloer, dobbeltbekkasiner og krikænder, med hvad der ellers kunde falde af paa en saa- dan jagt af andre jagtbare fugle, var efter Barth ingenlunde at foragte. C .“1gerr-iksen ((Wr(1.1— pratenMs) er en af vore senest ankommende træk- fugle I almindelighed indfinder den sig ikke før-i sidste halvdel af mai, de første i regelen omkring den 17de eller samtidig med dobbeltbekkasinen (ved Kristiania), de sidste ikke før nogle dage ind i juni. Den er almindelig paa Hedemarken. — Agerriksen er en ægte lavlandsfugl, men enkelte individer drager dog op paa høifjeldet og forplanter sig der i vidje- regionen. Agerriksens lyd er som bekjendt «krex, krex» eller «arrp- snarp, arp-snarrp», og den høres især om aftenen og natten i fugtigt veir. Om vaaren skjød man, da jagten var tilladt, agerrikSen lettest paa lok, idet man satte sig nær det ste(l, hvor man om aftenen hørte hannen skrige, og efterlignede dens lyd ved at stryge en som et bordknivsblad fladt tilskaaren træpind“e hen over et andet tykkere træstykke med sagformige indsnit. Lokkede man i passende Skudhold fra kanten af en ager, hvori fuglen op- holdt sig, begyndte denne, der troede, det var en rival, straks at svare og kom nærmere og nærmere for hver gang, indtil man efter en stunds forløb fik se den i agerkanten staaende at speide efter den formodede riva1 og ofte riksende af fuld hals. Om høsten, naar kornet er skaaret, har agerriksen forladt os; den reiser i midten af september eller i slutningen af sep- tember eller omkring den tid, da den lovlige jagt begynder. Ring(lum ((—olamba palumbus) er ikke almindelig nordenfor Dovre og er sjelden i den nordlige del af amtet, men bliver noget hyppig-ere sydover fra Stor-Elvedalen eller Aamot. Den forekommer intetsteds i mængde, men hyppigst i lavlandsskogene paa Hedemarken, i Solør og 0dalen. Den kommer hid midt i april, da den er fredet; naar ungerne er voksne, forener disse duer sig i smaaflokke og bliver da skudt, indtil de forlader landet i august og september. Da de er fredet til 15de september, er de nu ikke længer gjenstand for lovlig jagt. Skogduen (i(’OZlO)tb(l oena.§) er mindre end ringduen, nemlig kun