Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/476

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

1)YHEI.1v OG JAGT. 4135 den tid, da de opholder sig her i landet, enten den hele tid eller den største del af tiden. Over fæl(lede rovdyr føres der statiStik, og her hidsættes for en række aar opgaver over-, hvad der er nedlagt F(eZ(le(le rovdyr og roay’z1gle i Hedem(Zrkms (l)Ilt. 1846—1850 . . 1851—1855 . . l856—1860 . . 1861—186ö . l866—1870 . 1871—1875 . . 1876—1880 . . 1881—1885 . 1886—l890 . . 1891—1895 . 1896—1900 . 1896 . 1897 . . 1898 . . 1899 . . 1900 . . . . . . . S B— p 5’ 72 59 52 49 36 22 27 l2 1O l 4 4 l ni Z D H 108 i 07 53 29 29 5 6 3 1 7 1 3 2 1 ɔ 6— W -G a ( = H G ÎA .8O lO4 f 129 Þ1l4 8O 53 61 l9 I G 12 l G 1 2 l O Ha P P O u u S l aa T S ɔ B E J 1 8(å4 lI5?I l208 . 2 1so

2 ‘2(30

dI 62å l 523 275 228 l 333 “dr“dfFf Af Vi Ï E ’ S § -3 Î E ɔ G l x R — I

3æ); —— (i27 —

17 E — 1l(i:3 — 17 l W 118:3 — 10 I —— 114l — 9 1 226O — T 1 W — 96 12; 664 — 28 2 P4441 —-— 11O B 1:3414 — 99 is l49sT —— 52 2 —som —:3:3

 — l1 Oo1 — 4

2 1 mo — 4 — P 7:36l —— 3 l —; 941 — 12 , — 112:3;3 — 1O

 2
266

betalt Efter den nye jag-tlov er præmie for maar, oter, lom, hubro, falk og Spurvel1øg. I aaret l9()O er da af Hedemarke11s amtskasSe udbetalt præ- mier for fældelSe af følgende rovdyr lste 30 fra 1ste juli 190O ogsaa Efter den ældre lov: 2 gauper (fældet i Aam0t) kr. 40.00 l2l0 ræve ..... » 4840.0() 5 erne . . . » 1().O() 135 høge .... . » 27().1)0 Efter den nye lov, der traadte i juli l900: 6 maare . 25 ræ-ve . 5 ørne .

 Hedemark(—nu amt.

kr. 5 160.00 kraft kr. l2.00 » 5OJM) » IOJK) Over-føres kr. 72.00 kr. 5 160.00