Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/432

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

SHoG. 421 Pr. km.2 Kubikfod 1 skog pr. maal. Til flødning . . . 11580O m.3: 28 m.3:: 0.9 » forbrug . . 678 90O »:: 164 »: 5.1 Samlet hugst . . 7’94 7OO m.3: l92 m.8:: 6.0 Gudlrrand9dalslaag(“n-9 nedslagsdistrikt ligger udenfor a1ntet, naar undtages nogle faa km.2 i Sollien herred. ilfiøsens neds1agsdistrikt indbefatter dele af Faaberg herred, den største del af Toten fogderi paa Vestsiden og af Hedemarken fogderi paa østsiden af Mjøsen, endelig dele af Eidsvold herred og Fering i Akershus amt. — Bergarterne inden dette distrikt er forskjellige. I de opdyrkede dele af Hedemarken fogderi er det lerskifere og ka1kstene, som danner det faste fjeld. I Tangen, anneks til Stange, er der gneis- bergarter. Ved den nordlige del af MjøSen er der dels sandstene, dels bergarter tilhørende sparagmitformationen. Dette distrikt har i det hele god skogbund, og skogene er ikke smaa, men landet er tildels tæt bebygget, saa der bliver ikke saa meget igjen til flødning. Her er 50 pct. skogdækket. I dette areal gaar imidlertid ogsaa Mjøsen ind, og hvis dennes area1 trækkes fra nedslags- distriktets størrelse, kommer arealet op til ð5 pct. Antallet af individer pr.— km.2 bliver i disse forholdsvis tæt befolkede bygder betydeligt pr. km.2 skog, nemlig individer pr. km.2 og, om byerne Gjøvik og Hamar med- regnes, 28. — Paa grund af den stærke befolkning bliver heller ikke her særdeles store mængder last til fléduing; der er i ennemsnit angivet 13291 tylvter aarlig for aarene 1886—-90, et ta1, der i nogen grad skal forøges paa grund af, at hvad der flødes direkte til Mjøsens strand udenfor bielvene ikke er angivet. Mjøsens nedslagsdistrikt fra Laagens udløb i samme indtil Vormen udgjør 429O km.2, hvoraf skog 2156 km.2 eller 5O pct Antallet af indbyggere er 55 0OO, hvad der med et aarligt forbrug af 5.8 m.3 træ pr. individ giver et samlet forbrug af 341 50O m.3, heri indbefattet 23 5OO m.3 trævirke for Hamar og Gjøvik. g Der er i l886—9O gjennemsnitlig aarlig flødet 13291 tylv- ter, beregnet til 319O0 m.3 “ Dette giver en gjennemsnitlig aarlig hugst i 1886—90: