Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/381

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

370 HEnEMAR1(ENs AMT. Til1:ækst for gran i det sydlige Finland i kub1kmeter pr hektar væksterlig skogmark paa middel-S god jor;d.— m.3 træ pr. hektar. Antal aar. Middels god jord. Antal stammer 20 34 m.s l2 OOO 30 67 » 6 OOO 40 l11 » 4 OOO 50 I64 » 3 O80 6O 2l8 » 2 345 7(l 27O » I 96O 80 3l7 » I 680 90 359 » l 44O lOO 398 » I 240 l1O 426 » l 08O l2O 447 » 960 l3O 466 » 860 l40 483 » 768 150 498 » 690 l60 511 » 620 17O 522 » ö65 180 530 » . 530 l9O 538 )1 5OO 2O0 545 » 48O I det midtre Finland er granens masse— og sortiments- tilvækst ikke svagere, men snarere noget stærkere end furuens; i det nordlige Finland derimod er forholdet omvendt. I Mellemeuropa ansees granen af alle træsorter for at give den største tømmermængde pr. maa1. Under særdeles gunstige omstændigheder kan denne gaa op til 1325 m.3 pr. ha., i sjeldne undtagelsestilfælde paa smaa strækninger op til l59O m.3 pr. ha. I Finland finder man sjelden granbestand med større tømmer- mængde end 530 m.3 pr. ha., 424 m.?’ er allerede temmelig sjelden, men forekommer dog. Naar granen staar frit, faar den stærkere tilvækst og langt bredere aarringe end i sluttet bestand. Dette forhold bevirker flere eiendommeligheder ved dens forstlige behandlingsmaa-de, saa- som stærk hjælpehugst, stykkevis hugst og plukningshugst. Granen kan naa en høi alder, lige op til 50O aar, men i de nordlige lande ser man sjelden træer, som er mere end 350 aar Paa 1nyret mark er der oftere gammel„ stærkt lavbeklædt gran-