Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/373

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

362 HEDEMARKENS AMT. den dog heller ikke her i høiden. Saaledes er den almindelig paa fjeldene i Norge og Sverige, vokser ogsaa i det midtre Finland paa enkelte større høider, og i det nordlige Finland paa de høieste fjelde. I vel beskyttede forsænkninger vokser deri det nordlige Finland dvergagtige eksemplarer paa 2 til 8 fods høide, paa sine steder mindst 1OO fod høiere over havet end furuen. Granen vokser ved forskjellig polhøide op til følgende høi(ler O—Her h(uY(1f: “ g M. o. h. Paa Palastunturi fjeld, Muonio, Finland (68Ö n. b.) . . 4l0 I Namdal, Lille-Portfjeld, Norge (64Ó 30‘) . . . . 550 I Inderøen ved rigsgrændsen, Norge (640) ...... 6l3 Ved Lauvøja, Norge (630) ............ 68O I Østerdalen, I—Ierjehogna ved rigsgrændsen, Norge (61 42‘) 9O0 I Østerdalen, TrysSilfjeld, Norge (61Ó20‘) ...... 890 I Gudbrandsdalen i Gausdal, Norge (6lÓ 2O‘) ..... 79Il Paa Reisfjeld, Norge (6OÓ) ........... 1035 Paa— Blefjeld ved grændsen mellem Numedal og T(=le1narken, Norge (59Ò 50‘) .............. 957 Paa HarZ, Brocken (5lÓ48‘) ...... . . . 967 Paa Bayrischer Wald (49Ó) ........ l42O—-144O Paa de østerrigske og Steyriske alper (47Ò50‘) . . . . 1600 Paa Alp(—rnes hovedkjede (47Ò25‘) .... . . l737 I Kanten Glarus (47Ô) ........ . . 175l I ’l’yrol (4liÛ 45‘) ............... 2()05 Paa XValliseralperne (45O 5O‘l .......... 203O Den mangler paa Appenninerne, Sieilien og i Tyrkiet Den gaar efter dette høiere op i fjeldegnene, jo sydligere man kommen Granen stiller meget større fordringer til jO“I’(ISiVIOIlY)Pf end furuen. Først og fremst er et 1nuldlag og en vis fugtigl1ed nød- ve11dig, forat dens rødder, som kryber nær jordskorpen, kan faa den nødvendige fugtighed og næring I Mellemeuropa vokser den næsten udelukkende paa forvitret fjeld af de mest forskjelligartede bergarter. Den trives og vokser godt paa gneis, og den trives paa granit, syenit, glimmerskifer. graavakke, lerskifer, porphyr og de øvrige krystallinske bergarter, men den forekommer ogsaa paa broget sandst-en, konglomerat og kalksten. Ogsaa hos os har den god udvikling og tilvækst paa de for- vitrede bergarter, som er rige paa mineralske næringsstoffe, men den forekommer dog almindeligst paa jordlag, som i istiden er blevet mere eller mindre flyttede; ren uforstyrret undergrund,