Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/346

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

V:EKSTLIVET. 335 sænket i vandet er veroniCa beCCabunga, med meget tykke blade og himmelblaa blomster i klaser. Paa denne slags lokaliteter vokser ogsaa nogle af landets sjeldne planter, saaledes en soløie-art, rammculus lingua med indtil over 3 cm. brede, gule kroner og lange, smale blade; den er fundet i Stange I krat langs bække er i Aamot og Stor-Elvedalen fundet et sjeldent græs, (?i)ma pen(lula, der er meterhøit og vellugtende med rigtblomstret, bleggrøn top. Paa Nes vokser gulv-ei-S (anem-ene rammCuloides). Ved Svart- elven i Løiten, et sted i Tryssil, Stor-Elvedalen og Elve- rum vokser rubus’ ar(Ëti(—us. Denne plante, som hører til rose- familien, ligner i blade“ne teiebær, men har smukke, rosenrøde blomster. Frugten, som i Sverige kaldes åkerbær, er mørkerød og minder i udseende om bringebær, men i smag mere om jord- bær-. Planten er i det nordlige Norge paa flere steder særdeles almindelig, men i de sydlige egne af landet er den en stor sjeldenhed og har her forholdsvis flest voksesteder i Hede- markens amt. Paa de grusede elvebredder i Lille-E1vedalen, Tyldalen, Fol- dalen og Tønset findes klaaris eller klaagras (myrimria germ(mi(“a), en busk med graablaa farve og lyserøde blomsterklaser. Solbær (i“ibes n-igrum) findes i krat langs elvebredder i Romedal Paa skyggefu1de steder findes hist og her i amtet den vakre marts-ko eller frue-sko (Cypripedium caleeolus), der har en ind- til 8 cm. bred blomst, som har lysegul læbe, men ellers er rødbrun. Vækstlivet paa jugtige enge. De fugtige, tildels sidlændte enge har ogsaa sine eiendommelige planter. Her hører saadanne arter hjemme som éngkarsen ((;ardamine pratens12s), en korsblomstret plante med vio- lette b1omster, blaaskuv eller brunkolle (prunella vulgaris), arter af mjølke (epilobium), akermynten (mentha arvensis) med tætte, violette blomster- krandse og stærk lugt af bladene, blaaknap (sucC:29a praten.s“is), myrt22stel (cirsiu-m palustre) og den ubehagelig lugtende, noget klæbrige beinurf (ononis hir(ina) med vakkert lyserøde blomster. Paa denne slags enge er der ofte arter af marihaandfamilien, som den pl(—t- æde marihaand (orchrLs mat-ulata) med beslægtede arter, den vellug- tende .fladknap (platanthera bi.folia) med hvide blomster, brudsporen (yymnadenia Conopsea) med røde, vellugtende blomster i et langt aks, samt nigritella nigra, en sjelden plante, der er fundet i Kvikne og i nærheden af Tønset. Den har rundagtige aks med vellug- tende, sortrøde blomster. Paa flere steder, saaledes i de nordlige dele af Østerdalen,