Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/313

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

302 I—IEDEMARKENS AMT. Nordre Østerdalen, hvor bebygge1sen er mere spredt og vanskeligere at oprette meierier. I Kvikne er gjennem foreningerne der i 1895 solgt ca. 35 OOO kg. smor. derfor smør- .?lIeie)—ier.

G O - W hi ’ Ð D C P J W 1— . W “ W Z ’ ti ff L D d f i 1000 k i .g i g g . Æg . e er p1o ucere g j a‘ . C . C— § — §.... Smør. Fedost.l Mg§år. jMysost.i §.—— W § Ë‘—- .Ë: en „ f — „ỳ„— he È=å„A A A Ma „ .— — ff W e W —en-—n Hc(1c111ɔ1P1xc111. . 14 lsä2o må 22 Y 29o is l ä4v1 see Vî11gcx Og o(1a1c11 å p —mo T 1 — I 11 2; 6:39 Solør .... 1 i 75O . 28 — l 47 — — 68 sø11(11c ox(cx(1:1.1c11 4 615* 19 2 W 18 14 18 W Ö2 Nordre Østerdalen g8 g J.§g14§4:W 8§ —:g L: l — V 4 . 141 Amtet ..... II:s2;12 49o« 29c’3 24 H see 64 j mo B1160 ]lIelkekonWdenseringsj’abriken paa Hamar modtager optil 39 OOO kg. me1k daglig. Med denne store melkemængde har fabriken været oppe i et sukkerforbrug af 5000 kg. pr. dag. Hamarfabriken har i 19O0 modtaget 7093 7O0 kg. melk, som er betalt med kr. 673 900.00 efter en gjennemsnitlig melke- pris af 9V2 øre. I 1898 udbetaltes for me1k kr. 581000.00, altsaa henved kr. 98 OOO.1)0 mindre end i 1900. I 19OO havde fabriken 34O leverandører med ti1samn1en 610O kjør. Gjennem- snit1ig leveredes der 3.69 kg. daglig pr. ko. Me1kekondenSeringsfabriken paa Hamar havde i 1895 en arbeidsstok paa ca. 60 mand. Nedenstaaende opgave viser fa- brikens drift: Kg. melk, Udbetalt Gjenne1nsnitspris kondenseret. levera.11do1—erne pr. kg. melk. Kr. ør-e. 189l. . 6874 80l.1. 6202l5.37 9.0 1892. . 2 897 022.6 24() 571.21 8.5 1893. . 4 632 795.2 413 582.43 8.5 1894. . 3 092 666.7 253 406.48 8.0 1895. . 3 066 480.6 247 210.94 8.0 Kondenseret me1k tilvirkes af uskummet melk ved at fjerne en del af vandet i denne uden at berøve melken dens værdifulde egenSkaber, og den behandles derhos paa en saadan maade, at den lader sig opbevare i længere tid. Forsøg paa at behandle melken paa denne maade gaar til- bage til slutningen af det 18(le aarhundrede Noget praktisk resultat naaedes først henimod midten af det l9de aarhundrede, da man i de forenede stater a111agde en fabrik, hvor melken