Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/311

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

300 HEI)EMARKENS AMT. De blev aflønnede halvt af det offentlige og halvt af folk, som ønskede at benytte dem til undervisning. Der Var dog for- holdsvis faa, som benyttede denne. En del bønder fra Tolgen,“ 0s og Dalsbygden kjøbte af ren- døler en sætervold med omliggende havn i Rausjødal ca. 3 mil i sydøst for Tolgen i den hensigt at drive Ordentligt ostemeieri. Man havde der en besætning af 100 melkekjør og en 8—-9 per- soner til at forestaa driften; denne holdtes gaaende kun i et par aar, hvorefter den blev nedlagt og husene nedrevne. Siden blev et lignende foretagende prøvet paa Saatehaugen i Vangrøft- dalen. “ Disse første forsøg gik ud paa at lage schweiZerost, men denne Ost kunde ikke fremstilles af samme smag som osten i SchweiZ, om end melken behandledes paa samme maade, sikkerligen af den grund, at de til gjæringen af schweiZerost fornødne bakterier ikke var tilstede. Fra 1865 blev opmærksomheden for meierivæsenet støi-re, og i aarenes løb er der oprettet flere og flere meierier, og fra l875 har der været en —melkekondenseringsfabrik paa Hamar. I 1895, da der ialt Var 23 meierier i amtet, indmaaltes føl gende mængder melk: W W W Ind1nnalt Kjæ1—net Yst-et Ystet Antal I)jS11—îk1..; n1elk. smør. fedost. mager-ost. meierier. 1s9t. 1s96. 1s95. 1s96. 1B96. mt(“1—. xg. I(g. xg. Hc(1c111a1—1cc11 .... U T Ö—lo å-av 19O see 4 384 1) 128 309 is Vinger og Odalen . . J —— — — — — Solør ..... . 788 125 29 039 — 49 832 2 Sønd1—e Østerdalen . . 69l 260 24 083 — 19 544 5 Nordre Østerdalen . .W 214 67ö 8 218 — ‘ 164 3 Amtet G 9 234 sov 252 228 4 384 197 s4o 23 Flere meierier leverer skummetmelken tilbage til leveran- dørerne (smørmeierier), og en del meierier — særlig paa Hede- marken —— sender noget skummetmelk til Kristiania I Hedemarkens amt er der i 19OO over 32 meierier. Fortegnelse over meierier i Hedemarkens amt: I Ringsaker-: Brøttum meieri, Gaupen meieriskole, Neraasen meieri, Næren meieri, Rings meieri, Ringsaker meieri. Kl Her-af 450 kg. pultost.