Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/299

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

288 -i.2 N å å2 gc1 lider li -“§— -§ få W å .e N ån’b C—O in C s O å V—K S h sæd Ild a-f G .t1nt E I .2—;=;—å Øs- ==2 G ˧ Ex dø Z—å S G æ Ti E S en E

5

Zî§ X 5“E ve mÈ:‘ G .å“8 C—O G E Sohn- Odalen dø O—ɔ C G olor. I S Solør og ul(—n. Od I I I 8’ si ud ɔ‘C

”Ǫ

P g§ af må 1— S I H HEDI—IMARKENS AMT. -11(:“—1“:‘:“:v‘:æ Ovn-—C 5X1:‘:P:02Cɔ1E:’4å1 4X]—Mi-(Z) 237—I—“—‘’6W1V1‘I—CXI’P nævn- 1ɔ-1‘:::O—t-m1ɔ O—4ɔPvO 1—m-m-4—4 cC:ɔ‘ɔ6Pɔ1::

§C=§=

.. Cf- I I I;=*1=—— I I I I

Nv-45X]

S S §.S I(=“I—(=III I—ä*1ê1 -P—I N 1I— O X.ǫ‘ .—‘1 P— Ort-Næ -I—r-:ɔ I I I I«=‘=ɔ(= I I I I P—1—4C—XI x1ɔc-1— —a-mo 1::Wv-4CV: I ä— x:O—1— Wɔ-1.11 äɔWx1 G1(NɔPɔ S Ot-O Y V—no-1—G æ-P—:ɔ I I I IɔCËÏZ**1 I I I I V—H—4N S—T ɔc S—T vo C—G Iɔ om G I=ɔ I1—I II Iɔɔ I—ɔ C—G N aa v ï‘1 x..Z C—1 æ8:5 I I I I=C0C*= I I I I N—N -2ɔGOɔ:t-ON OɔP:c§11—c OtWO6“IæG1G1 G2CP G U—0xU—ff?ffIÒǪIÝ N—I—Oɔ: CP3Cå16’:1::C‘ɔ§ɔ:ɔ —M—1—-‘Pɔ2 v-Iv-IV—41—O P—1(:(’:1ɔ1Gv-4O I—1‘:’:2“ 17::—“:X1:1:1—ɔ=O 1::9C:::Nɔ’:

ɔɔ1—:c:x:æ:5 c::ɔ1—:c

P—te-1v-41—-ur-nu-4v-G v-to-Or-av-4 3 N P— O O æ ö 47 9 18 It N O G I§ I 378 16 I I 242 11 I I I I I l58 1l .—— P 285 11 38 4 11 l60 27 Vi I— i P—G O O O V—G v-I I 325 1O I 116 29 91 18 I—O ja æ O I§ 507 16 I 10

3

11 I l 1.4:3 11 68ð 2 9 23 28 1900 717 23 P I 32 622 I I I I V—I [v N Y—4 U—l O m Cl- ut V—I 70165 m I 078 24 I I III I I O92 23 I V 446 12 l(357 142 17 3 172 O O O æ bl IÔ 02“ æ U—G I 1t VP V—C G§ I— O O bl N M 4 72 688 13 I S ɔo U—O V—G I I I IV O O 2 Ví I O Is ÛG ɔ9 O—O 337 27 75 18 62—I 10 W —198 l3 I -151 12 l94 1891 22 -M 8ö4 I O82 l0 I 232 I 9 l1 98 I 60 73 369 3 I l 900