Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/255

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

244 HEDEMARKENS AMT. Gjennemsn.itsp)*is(Þrn(1 paa kor-morer og pofeter i j“ogderierne i Hede- markens amt for femaaret 1886—]8.9O og ]896—1900. l1Hedemarken. xgïå§îgn?g Solør. Sønå:îeg?ter“ N0rg:?egste? l;88l3 —Hg:;(;:l-lR86:. I896—W—l8l‘ll3K—-l§ll6 l886—G I896— læl3—— l8(l6ÎÎ l l890 I900 l890 I9O0 I l890 l l900 l890 Z l900 p 189O l900 ..Î;K:—“ “ . .— —Ý—. ỳ;—ÍÝ S—::Ý—V .* Ỳ:V;;J—Ỳ — —J t-V’; ’“’;—.;. K l Kr.; Kr. . Kr. Kr. R Kr. l Kr. Kr. l Kr. l Kr. 1 Kr. Hvcde pr l1l. . —— — ] 9.o1 9.s1 J — I0.os l3.s9 *l5.9o W — — RI1g — . 8.oɔ v.c— 9..c P 8.ɔɔ 9.;ɔ0 l s.ɔc 9.ɔ9 11.“1 I11... j1O.r1 Byg — . l 7.—m 5.9s “ 8.m l 6.92 9.40 7.s1 8.9e 9.ss lO.4a i 8.av Blm1dk0r11—. . l ö.Þ1s 5.21 6.19 ö.—is J 7.o1 6.an 7.s9 I 8.92 8.os 6.oo Havre — . . Ö.s4; 4.s4 Ö.2s l 6.as l 5.o1 5.a4 6.21 7.o4 7.u 7.4s Erfer — . 9.24 8.r1o I1.o9 Om:10.aa 9.a4 Il.—H 1 l1.19 13.u l 11.o4 l’Oteter —— . . l l.s(— 2.—sa 2.0—C 3.Ba l 2.m 3.2o 3,2:ɔ l 4.1s 3.u I 3.e9 .4s(ïhehoug har beregnet udsæden og avlen i Hedemarkens amt for aarene l6ö5 og l723; den er her omgjort til hl. efter forholdet l td. “:: 1.6 bl. c D I 1 1665. 1723. 1l M Z “ Z ” “ ““ ’ Z 1“11x11ca. l B1—uu.ccV1. å NcucxW1. 11«1c1äc(1. l BfllfIOfiVI. Nettonvl. H1 Hl ni l Hl H1 ni H0111111c11x0P11 W 1 285 V mo ï B 851 1 038 T Ö2e P B 4ss By;; . . . N O en 4ö o9o så no . 9 mo av 118 27 659 B1x111(u(cP11 . V e saa 22 8s2 16 å19 . —1 283 12 310 K s o2v Havre . . . W 10 126 29 0O2 18 876 14 29:3 i 37 198 l 22 906 “ av He à 104 110 ve 662 l 29 om l 94 1Ö2 så oT9 Det vil sees, at den samlede udsæd af korn er vokset fra 29 073 hl. i 1723 til 737l4 bl. i 1890, og avlen er vokset fra 94152 hl. i l723 til 690 67O hl. i 1890 Efter dette skulde udsæden ikke have vokset saa særdeles meget, medens avlen er blevet mere end 7 gange saa stor. Medens udsæden er vokset som 1O0 til 235 er avlen vokset som 10O til 733. Medens udsæden divideret med avlen i 1723 kun giver 3.2 fold, bliver den i 189O 9.4. Fordelt paa bygdernes befolkning giver avlen pr. individ: Korn. Poteter. Hl. pr. individ. Hl. pr. individ. 1s9u. 1900. l890. l900. Hedemarken . . . 1O.6 lO.:3 13.5 l4.8 Vinger og Odalen . 6.3 5..3 7.3 6.:3 Solør ..... 7.0 6.4 7.8 6.3 Søndre Østerdalen . 2..3 2.1 3.8 3.4 Nordre Østerdalen . l.l) l.0 O.9 O.9