Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/241

Fra Wikikilden
Denne siden er ikke korrekturlest

230 HEDEMARKENS AMT. ’ Særski1t skyldsatte brug (jordbrug) i Hedemarkens amt var efter den officielle Statistik i 189O de ovenfor nævnte, og deres samlede matrikulskyl(l var: Storrelse. Antal Matrikulskylden . Skyldmark. brug. Skyldmark Indtil 0.5O . . 2 678 602 O.51— 1.00 . . 1 542 l 147 1.01— 3.00 . . 2 702 4 999 3.01— 5.00 . . l 074 4 207 5.01— 10.00 . . 1 O50 7 582 10.01— 20.0() . ö75 9170 20.01— 50.00 . 457 13 725 50.01—100.00 . 57 3 752 over l00.00 ....... 9 l 159 1O 244 46 343 Antallet af særskilt skyldsatte brug efter fogdernes opgaver ved udgangen af 189O, l895 og 1900 og deres matrikulskyld efter fogdernes opgaver ved udgangen af 1900, den gjennems11itlige matrikulskyld pr. brug, antal gaardsnummere efter matrikulfor- tegnelsen, jordbrugenes antal efter opgaverne ved folketæ1lingen og deres gjenne1nsnitlige matrikulskyld samt antal og matriku1— skyld af de særskilt skyldsatte brug (efter matrikulfortegnelsen), som ikke var medregnede som jordbrug —— alt herredsvis — sees af tabellen pag. 228—229. Den gjennemsnitlige matrikulskyld pr. særskilt skyldsat brug sees af tabelle11 at være størst i Stange og Nes, dernæst i Vang, mindst i Nordre Østerdalen, i Kvikne, Lille-Elvedalen, Tolgen og Tenset. Gjennemsnitlig pr. jordbrug, eller samlet brug (se1vstæn- dige brug), har Stor-Elvedalen den største matriku1skyld, og derefter kommer Stange, Nes og Vang Fogderivis følger begge gjennemsnitsberegninger den samme orden: Hodemarken, Vinger og Odalen, Solor, Søndre og Nordre Østerdalen. Gjennemsnitsværdien pr. skyldmark er opgivet til: I Hede1nu1—keus amt. I riget Kronen Kronen l891 . . 1479 1699 1892 . . 1573 1699 1893 . . 1592 1729 1894 . . 1605 1705 1895 . . 1406 1672 1896 . . 1445 1676 1897 . . 1613 1695 1898 . . 16l8 1733 l899 . . 1578 1719