Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/216

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

VASDRAG. Langsjø i Tolgen . . Varalden i Vinger. . . Lomnesjøen ....... Søndre Mesnasjø i Ringsaker . Skjærvangen i Eidskogen .... Vurrusjø i Øvre Rendalen .... Del i Norge af Nordre Røgdensjø i Hof Mellem Røgdensjø i Grue .... Nordre Mesnasjø . . . Gjesaassjø i Aasnes . Nuguren i Brandval . Hallsjø i Vaaler ..... Fryssjø i Grue ....... Storsjø med Stikelen i Tolgen . . Forelsjø i Tolgen, Aalen og Holtaalen Faaleguttu sj ø i Øvre Ren dalen og Tolgen Søndre Hærsjø i Vinger. Ga1ten i Øvre Rendalen. Hnkusjo i Grue og Hof . . Roasten i Tolgen og Røros . . Djupsjø i Tolgen . . . S1iksjø i Tolgen .... Store Bronken i Vaaler og Løiten . Ve-rmunden i Aasnes . . Flensjø i Tolgen og Røros . Dølisjø i Søndre Odalen Bæreia i Brandval . Rokosjø i Løiten . . . Harsjø i Øvre Rendalen. Nordre Billinge11i Vinger og Eidskogen Sigernessjø i Vinger ...... Store Vingersjø i Vinger .... Fjeldguttusjø i Tolgen . Naar-sjø i Tolgen .... Rasensjø i Nordre Odalen . . Store Melsjø i Lille-Elvedalen . Falningsjø i Kvikne .... Nessjø i Eidskogen . . . Digersje i Vinger ....... F1adeindh0ld.“ Høide O. h. Km.9 7.9 7.0 6.4 6.2 6.0 5.9 5.6 5.:3 5.0 4.6 4.5 4.4 4.4 4.4 4.?3 4.1 4.0 3.8 3.6 3.() 3.2 3.1 3.1 3.1 3.0 3.0 2.9 2.6 2.6 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.l 2.1 2.1 2.1 2 .0 Meter. 208 264 512 184 687 356 314 511 175 155 279 214 1009 703 229 673 176 74O 345 185 772 l8O 2O() 690 188 183 l45 747 747 l4O 843 125 243 O MjøsPn. Af indsjøerne skal her for sig omtales Mjøsen, da Hedemarkens amt kun omgiven en del af samme, saa at beskr1 velsen af det vasdrag, hvortil den hører, for en del falder uden for amtets grændse.