Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/188

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

VASDRAG. I77 (274 m. o. h.) og optager lidt nedenfor denne Bølla. Derpaa gjennemløber den atter en liden sjø, danner paa et lidet stykke græudsen mellem Vaaler og Aasnes og gaar ind i sidstnævnte herred, efterat den fra vest har optaget Fløga. Kynna er paa denne Strækning temmelig dyb og har mudret bund, hvorfor den vanskelig lader sig vade. “ Bølla (9 km. lang) løber i sydlig retning gjennem Nordre Bøl.sjø, bøier saa lidt østlig og gaar ud i Søndre Bølsjø (359 m. o. h.). Fra denne gaar den mod sydvest og falder ud i Kymm paa den østre bred ved Nordre Kyndalen. Denne elv er nu flødbar. Nye damme er nu opført for begge Bølsjøer. Fløga eller Flauaaen (9 km. lang) løber først sydover, derpaa øster-er og falder ud i Søndre Fløgen.sZjø (302 m. o. h.). Herfra gaar den videre, danner det lille SupperØ(Wm (som ogsaa optager Rodbækkev søndenfra), flyder med stærk strøm videre i samme retning og bøier derpaa mere sydlig, til den falder i Kgnna paa vestre bred ved Fløioset. Vestenfor Haul(aasæteren er 2 damme, Øvre og Nedre Hauk- bækdam. êDer flødes fra dammen nedenfor Haukaassæteren; flødningen er sikker og tømmermængden betydelig. Damme er ogsaa for Søndre Fløgen og Suppertjernet. Kynna løber i Aasnes mere sydøstlig og flyder med ringe fald ud i Flisa østenfor Faldaasen. s Straks ovenfor udløbet optager den: Gjera (l9.5 km. lang), fra Gjertjern i Vaaler, gaar sydover gjennem Molbjergsjøen, Melsjøen og Gjers7“øen (O.26 km.9). Herfra flyder Gjera mod sydøst og forener sig med Ky)ma. F1ødningen begyndte før fra Gravbergsdammen eller Nordre Abborfosdam, og aaen havde dengang 5 brugsdamme; i de sidste aar er flødningen ophørt, da dammene er nedraadnet. Der har været flødet i 15 km.s længde. Kynna har en samlet længde af 48.5 km. og et nedslags- distrikt af 346 km.2 F1ødningen i Kynna begynder ved Kynbergsveien og deles i 2 hovedafsnit, nemlig ovenfor og nedenfor Ytre Kyndam, hvorfra kjøbma.ndsflødningen tager sin begyndelse. Flødningen ovenfor Ytre Kyndam er atter delt i 3 afdelinger. Udkommet er sikkert Mærkestede-r er: Lidammen, Moengkoien, Storbækoset, Aakroken, Storbæksæ- teren, Granerudsvælten, Bratvælten, Nygaardsvælten, Kynoset, Svenskebæksjøen, Renmyrsjøen, Kyndammen, Krokfossen, Silke- oset, Holsjøen, Haavelsviken, Høgvælten, Skaalsjøen, Molbergs- 12 — Hedemarkens amt.