Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/170

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

vASI)BAG. ’ 159 broen, Stenhammervælten, Ringsaasbækoset, Røtfaldet og Røtos- rydningen. Røta optager fra syd Ringsaasbæk og fra nord Holma. Ringsaasbækken gaar ud af nogle myrer paa Ulvaakjølen i Elverum og er 7 km. lang. Der flødes i 5 km.s længde og er to atholdsdamme. Vasdraget maa betragtes som sikkert s Mærkestederne er: Øvre dam, Klokkervælten, Gamme1buen og Stenhammer- vælten., Holma kommer fra Holmsjøen (O.96 km.2) vest for Gransjø- bjerget, gaar i sydøst ind i Elverum, derpaa i sydvest og danner syd for Blikbjerget paa et stykke grændsen mellem Elve- 1‘um og Aamot. Dens længde er 11 km. Osa er en stor bielV til Rena og falder ud i denne 1O km. ovenfor Glommen. Fra et lidet tjern i Rendalen mellem Rød- vola og Kastflovola strømmer elven sydover under navn af Nordre Osa, optager tilløb fra Nordre OsdaL9Vø, gjennemstrømmer Tar-C—(Pn sjø og optager fra øst Bjørbækken. Bjørbækken kommer fra Rømundfjeld i Rendalen og er ca. 5 km. lang. Øverst i vasdraget er en atholdsdam, hvorfra flød- ningen begynder-. Her har ikke paa lang tid været leveret tømmer; vasdraget regnes for sikkert, naar dammen er i brug- bar stand. Fra Bjørb(ekkens udløb fortsætter Nordre Osa og gaar ind i Aamot. Omtrent paa grændsen optager den fra vest: Villa fra Vil.sjøen (O.35 km.?) mellem Storhøgda og Bør- Væggen i Rendalen, modtager et tilløb fra Gran.sjøerz (0.17 km.2), løber sydøstlig i Nordre Osa paa venstre side. Den har stenet bund; længden er ca. 15 km., der kan flødes i omtrent 10 km.s længde; der har ikke ligget tømmer inde i en række af aa-r. For Gransjøen er en dam. Efter at have optaget Villa gaar Nordre Osa sydøstlig og optager: Blik-u kommer fra nogle myrer paa nordsiden af B1ikufjeldet i TrySsil. Bliku er omtrent lå km. lang og falder i Osa paa dens østre side. Der flødes i henimod 10 km.s længde. Tøm- meret leveres paa Gunnarsvælten, Krokvælten, ved Fabrosæteren samt paa Faldvælten. Der er en dam, og elven ansees for sikker. Fra Blikus udløb gaar Nordre Osa sydlig og falder ud i Osen i dennes nordre ende noget øst for kirken. Nordre Osa gaar omtrent i sin hele længde i et trangt, af steile fjelde indesluttet dalføre, der er bebygget kun nederst ved sjøen Den er mest stærkt strømmende og kan i flomtiden hver-