Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/128

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

vASDRAG. 117 kring Rør.9olen og falder ud i Fæmunden paa østsiden ca. 9 km. syd fra dens nordende. Fra Roasten er løbet stridt og fuldt af mindre fosser og stryk. . ’ Røas dal er oftest forholdsvis bred, og der er ikke lidet skog paa begge sider af elven. Røros Værk skal i sin tid have flødet i elven, efter at have foretaget nogle sprængninger og andre arbeider; nu flødes der aldrig. I dalbunden er store rullestene og anden aur, saa at det er besværligt at komme frem, særlig rundt om Roasten. Røas længde fra Bogen til Fæmunden er 22.5 km., og den danner paa hele sin længde i Norge grændsen mellem Trondhjems og Hamar stift. I Røa er udmærket ørret og røyr. Rævlingaa(m kommer fra nordsiden af Elgaahogna, gaar vest- lig gjennem Søndre (O.6 km.2) og Nordre Rævlings:jø (0.4 km.2); den er omtrent 11 km. lang. Sagb(ekken kommer ligeledes fra nordsiden af Elgaahogna. Den er 9 km. lang og falder ud i Fæmunden ca. 2 km. norden- for EHgaaens kapeL Elgaaen kommer fra Baadh1u.s-.sjjø()n, et lidet vand et par hun4 drede meter syd for Djupæ’øen (8.2 km.2), og flyder først rolig gjennem Djupsjøen og Lille-Elgaa“s:jøen paa Vestsiden af Støtm, hvorpaa den bøier i nordvest og falder ud ca. l km. syd for Elgaaens kapel. Elven er 13 km. lang; den har ikke synderlig stor bredde og kan paa de fleste steder rides. Egnen øverst ved Elgaaen er vild; der er høie, bratte styrt- ninger fra Elgaahogna i nord og Baadhusbjerget og Djupsjøham- meren i syd. Længere nede bliver dalen mere rum, og der er tildels skog. Djupsjø optager efter amtskartet tilløb fra Fjeld- guttusjø; men dette er feilagtigt S()rka faar et tilløb, som kommer fra Lom0“e1—net ved Sork- volen og gaar gjennem S(eter.s:jøen; et andet til1øb kommer fra nogle myrer og gaar gjennem Kvernsjøen. Sorl(a gaar gjennem Store 1S’ork.sjø (0.43 km.2) og Ixitle Sorksy“ø (0.37 km.=’) og falder ud i Fæmunden ved Sorken, ca. 7 km. fra syde11den af sjøen. Længden er 9 km. Tilløb fra vest til Fæmunden: Tz(;fsinga er det største tilløb til Fæmunden fra vest. Den kommer fra Store Kors.s;jø i Røros herred, 7.7 km. lang, indtil ].8 km. bred, 8.9 km.2 stor og 76O meters høide o. h. Elven gaar ennem Lille Kors.sjø ind i Tolgen og derefter sydøstlig gjennem Sik.s:jø (6 km. lang, indtil 1 km. bred og 3,13 km.2). Senere optager den Flensaae12, der kommer fra Røros i sydlig retning ind i Tolgen, hvor den falder ud i Tufsingaaen efter at have optaget T(:e)jiena fra Flensjøen (2.9 km.* og 772 m. o. h.). Dette tilløb til Tufsinga er 18 km. langt. Senere gaar vasdraget sydlig med stille, dels bugtet løb, ofte