Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/129

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

118 ni-:1)EnAR1(ENS Am“. gjennem myr, og falder ud i Fæmunden i en bugt omtrent midt paa sjøen. Lidt ovenfor udløbet optager den Lisleaaen (8 km. lang). Tufsingas længde fra Store Kors.sjø til Fæmunden er 4l.5 km., den er indtil 22 m. bred; paa grund af myr kan den kun paa faa steder rides. I den nederste del af Tufsingdalen er nogen furuskog; længere op i dalen er der en del ganske frodig birkeskog. Nedslagsdistriktet udgjør omkring 350 km.9 Noget sydligere falder ud i Fæmunden KI’GIðIlG (4 km. lang*) og Lisk)a(1en (ca. lO km. lang).] Glø1a og Lvt(“ren. Som før omtalt har Fæmunden afløb mod vest gjennem to sund til Gløtsjøen. Det nordligste sund er smalest og saa grundt, at det om sommeren er vanskeligt at be- fare med fladbundet baad. Det søndre er bredere, ca 1OO m., og noget dybere, men dog saa grundt. at det ved almindelig sommer- vandstand kan vades. Bredderne af Gløtsjøen er i regelen flade og baade paa nord- og sydsiden af sjøen er der furuskog. Den østre del af Gløtsjøen og et stykke af Fæmunden østen- for Gløtsundene er meget grund. Midt paa sjøen er den største dybde 13 m. Ca. l km. vest for Fæmunden lukkes sjøen af to odder til et sund, kun 2.5’) m. dybt Længere i vest aabner den sig til ca. 0.7 km., men dybden er kun 2—3 m. Fra det sydvestlige hjørne af GIøtsjøen rinder Gløta ud i den 4 m. høie Dam;fbs. Gløtas længde fra Gløtsjøen, til den naar Isteren, er lidt over 2 km., og den strømmer her næsten ret fra øst til vest gjennem overdækket terræn. aur og vandre- blokke. delvis overgroede med mos og lav, og af moræner. Dalen er paa sydsiden af elven ganske flad og tildels myr-lændt; paa nordsiden er den brattere. Bunden af elven er som bredderne noget storstenet, saa at elven hverken kan vades eller roes. Ca. 50O m. nedenfor Damfossen danner elven den 2 m. høie Krokjbs og strømmer saa ud i ZS’((’‘I’(’fl., der ligger 17 m. lavere end Gløt- sjøen; elven fra Gløtsjøen til Isteren er 2.3 km. lang. Isteren ogsaa kaldet Istersjø, er en stor indsjø, 16 km. lang. indtil 5 km. bred og ca. 4O km.2 stor. Dens hoved- retning er syd til nord. Skraaningen paa den østre side af sjøen er temmelig steil, ellers er der forholdsvis fladt. To odder noget nordenfor midten af sjøen deler denne i to dele: «Øvre Isteren» og —(Nedre Iste1—en». Dybden af sjøen er ikke stor; i den syd- ligste del 20 m. Bebyggelsen er kun en liden gaard, I—IaugsPtvold, og et par sætre. Paa Vestsiden af sjøen er der nogen furuskog, paa østsiden er der ganske frodige birkelier. Isteren er et godt flskevand, og der flskes aarlig op til 3000 kg. ørret og sik.