Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/112

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

AARSTII)ERNE 0G vEm1.1GH“r. 101 1 m.3 lnft, og den kan om sommeren stige til henimod 10 gram; gjennemsnit for aaret er omkring 5 gram i amtets stationer. Hvilke vinde det er, som bringer regn, og hvilke det er, som bringer tørt veir, sees af tabel XIII. Paa Hamar og i Aabogen regner det i det hele mest med østenvind, og det er klart veir med vestlig vind. Paa Rena vil det ogsaa helst regne med østlig vind, medens sydlig og vestlig vind giver klart veir. X I V . GVj(?7l“]7(?Ill-S“IlWí(Zígt an-tal gange i aaret nof(Þret storm — v xîWxË“V O. 1“àɔ. W—H aar W 1 H;S1;W R0rOS . d— O.a 1 O.1 l O.1 t O.4 2.s O.4 i O.—S l 1.s 5.a Eidsvold 2.1 o.=1 P o.ɔ 1 o.c o.ä O.1 o.c o.; sa Tor(lenveirene er hyppigst om sommeren, og i hele halvaaret fra november til april angiveS intet tordenveir for stationerne inden amtet. Deri er en del tordenveir i mai, og saa tiltager de om sommeren for atter at blive sjeldne om hesten (Ztab. XV). X V. De mi(lle1“e antal dage med tor(lem)(*i)“.

 å i ä   i     gi I g — mi D   .  

B  ; S g å l § ” E S § M å H i C 1 G G K—“ t J V f ti i i i —— ta Æi iiý þi A i;†““—“ J111111111—. . .I? o.c aa o.c o.ɔ ɔ 0.ɔ o.c o.c « o.ɔ E o.c o.c Februar . . M O.o O.o i O.o O.o 0.o O.o “ O.o O.o n 0.o Marts . . p O.o O.o O.o O.o p O.o O.o p O.o 0.o n O.o April . . . O.o 1 0.o p O.o O.o C 0.0 Ï O.o O.o I O.o l 0.0 Maj .... al 1.cP o.c l O.1 à O.1 i o.==. 1.c o.; . o.ɔ 1.ɔ Juni . . . i 3.o O.s l 0.Ö O.s O.s l.s “ l.2 i 3.o 2.2 Juli .... å 2.v f l.s i 0.r1 O.9 G l.o 2.o 0.a U 2.s . 3.2 August . . J I.H p l.o O.1 l 0.Ö p O.—n l.e a 0.3 I 1.s 1.Ö September . O.—: J 0.s O.o O.1 0.o O.o Þ O.o å 0.4 i 0.4 Oktober . . 0.2 ? O.o O.o O.o 0.o l O.o “ 0.o O.1 O.o November . i O.o 0.o O.o l O.o O.o O.o p O.o O.o 0.o December .1 0.o p O.o j O—o ï O.o 0.o l O.o W O.o O.o, O.o Aaret . . . CIO.o 3.s 1 I.2 p 2.T 2.2 l 6.4 2.2 8.—1 8.is I S