Side:Norges land og folk - Finmarkens amt 2.djvu/687

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


678 FINMARkENs AMT. Disse ky1vinger, som indkrævede skat i denne egn, var neppe, som formodet, russere, men sandsynligvis den svenske konges finnefogder, der krævede skat for den svenske konge i de egne, som svarer til de nuværende Åsele og Stensele sogn. Naar Thorolv angreb og dræbte mange kylvinger, saa skulde dette betyde, at han fordrev svenske skattekrævere, noget som ofte fandt sted i de fællesdistrikter, hvor to konger krævede skat. Den følgende vinter 874 orde Thorolv en ny reise til Fin- marken og reiste da vidt omkring med 1OO mand. Da han va-r kommet langt øster, indfandt kvænske sendebud sig hos ham og indbød ham fra kvænernes konge til at drage østover med ham for at kjæmpe mod karelerne, som østenfra havde gjort indfald i kvænernes land. Han sluttede da forbund med kvænernes konge Faravid mod karelerne; han skal have overvundet karelerne og erhvervet et uhyre bytte, med hvilket han kom ned til Vefsen, hvorfra han drog til Sandnes og senere ud paa vaaren til Torgar. Da han kom ned til Vefsen, har han sandsynligvis ogsaa gaaet op tilfjelds den vei, vistnok gjennem det skar, hvorigjen- nem Vapstelven strømmer vestover fra Farokvatn. . Bjørgolv paa Torgar havde paa sin gamle alder havt to sønner Haarek og Rørek med Hilderide paa Lekø, og da Thorolv havde mistet finnefærden, fordi han var mistænkt for at have underslaaet en del af skatten, fik Hilderides sønner flnnefærden. Disse udbragte ikke skatten til noget synderligt, da de drog om med kun 3O mand, og dette agtede ikke finnerne meget. Da kongen var ærgerlig over, at skatten var saa liden, sagde de, at Thorolv havde været dem i veien. Der udbrød da fiendskab mellem Thorolv og kongen, og denne oven-faldt og dræbte ham paa Sandnes 877; til gjengjæld blev Haarek og Rørek dræbte af Thorolvs frænde Ketil Hæing den yngre. Thorolvsaenke Sigrid ægtede hans ven og morbroder, Eivind LambP, søn af Kaare fra Berdla; maaske har han faaet forlenin- gen eller maaske Baards og Sigrids søn Grim; ialfald findes ingen sysselmand over Finmarken nævnt før Haarek af Tyotta,“en sønne- sønssøn af Eivind Lambe. Til at vedligeholde nordmændenes herredømme i det egentlige Finmarken og paa Kolahalvøen har bjarmelandsfærderne hjulpet. I det 10de aarhundrede var der forbindelser mellem Norge og bjarmernes land over Finmarken. Erik Haraldssøn (Blodøkse) foretog ca. 920 et tog til Bjarme- land, paa hvilket Thorolv Skallagrimssøn var med ham som hans stavnbo og mærkesmand. Erik skal have seiret i flere fægt- ninger med bjarmerne, fra hvilke han bragte et rigt bytte ti1bage. Paa Ti1bageveien traf han den smukke Gunhild, datter af Assur