Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/90

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

— Nore herred.A 83* W DaIbunden er i det midterste parti af “ dalen, vest for Fønnebø- fjord; ganske flad og udsat for oversvømmelser, der er saa vidtstrakte, at Fønnebøfjord under flommen bliver dobbelt saa lang som sedvanlig. Paa en Strækning af flere km. vest for Fønnebøfjord findes derfor i selve den flade dalbund ikke andre bygninger end skur, lader og sommerfjøs. Bebyggelsen, der paa faa undtagelser nær holder sig paa dalens nordside, ligger derfor, navnlig i det midterste parti af dalen, mellem Fønnebøfjord og gaarden Grønflaten paa skraaningerne, hvor den paa sine steder naar op“ til en meget betydelig høide,l saa at man enkelte steder ser gaardene lige mod himmelbrynet. Mellem Grønne- flaten og Brøsterud ligger gaardene mest i“dalbunden; men fra denne gaard gaar de atter temmelig høit op over skraaningerne. P Fjeldene er temmelig bratte paa sydsiden af dalen.’ Paa nord- siden “skraaner aaserne i regelen mere jevnt opover. De er for det meste dækkede af naaleskog, som dog i de øverste partier af dalen afløses af løvskog. Ogsaa sidedalene, navnlig smaadalen, er sterkt skogbevoksede. Fjeldplateauerne er i regelen skogbare,1 dog gaar løvskogen sine steder høit op paa fjeldet. — Saaledes findes der tem- melig tæt birkeskog helt oppe ved Solemsæteren lige under Har- dangervidda. 1 W Ogsaa i0pdal e“r gaardene —hyppig udsatte for jordskred og flom af fjeldelvene. Saaledes Liverud, Fønsteli, Aastveit, Gallaaker, Ro, Imingan. Øilandet under Iminganfjeld er udsat for sneskred. Høidef01’h0Ide11e fremgaar af følgende maal. Paa sydSiden af dalen: — Hallandsfjeld syd for Fønnebøfjord straks— — hinsides grænsen af Nore sogn . .— . I 169 m. Synshøvdfjeld, syd for dalens X øverste gaarde. .“ ...... . .14]8» “ Imingansæter i Imingandalen .— .... 842 » I selve dalen: t W W “Fønnebøfjord .... ’ . .....— 4 78W —» Grønneflaten gaard. J. . .... r 524 » Nordre Brøsterud, der ligger temmelig g høit over elven . . . ...... 799 » Ï Nørstebø . .— . .„ . . . . . . 729 » Paa nordsidenWaf dalen: W Røisland fjeld .W . . . . 1 299 » I Smaadølas-da„lfø“re: Z P Kvernerud gaard . — . . .“ . . ’. . 674 a» Jonin fjeld mellem Smaadøla og Tunhøvd I 326 » Sjaabusæter mellem Smaadøla og Tun— W høvd ..... — ...... “ 894 » Forskjellen mellem dalbundens høide og de høieste toppe dreier sig, —som man ser, saavel i 0pdal som i Smaadølas dalføre om 600 a 80O m.“ P