Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/79

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

72 Buskeruds amt. chause gjennem hele Rollag. Saa langt som Rollag rækker gaar der desuden bygdevei paa den side af elven, der er modsat den, hvor hovedveien gaar. Andre kjøreveie findes ikke. Enkelte gaardveie og andre veie af mindre betydning undtagne. Merkelige gaarde og steder. “ I regelen medtages ikke andre gaarde end de, hvor det største brug- udgjør 5 skyldmark eller derover, og som altsaa skulde have en salgs- værdi af 10 a 12 tusend kr. eller mere. “ RoIIag. g Betydningen af Rollag vides ikke. Lag betyder et sted, hvor man lægger gam. Til disse afsides egne kom i fortiden de nye institutioner ofte meget sent. Først i 1630 eller henved-100 aaar senere end i det øvrige land skal reformationen være kommet til Rollag, som den gang ogsaa ind- befattede Nore. Rollag kirke er meget gammel. Der skal findes spor af stavekirkeform ved siden af en anden — senere — bygniugsform, der tyder paa,’ at den maa være repareret. Paa kirkens vestlige væg findes aarstallene 1697 og 1699, de aarstal, da den oprindelige kirke blev udvidet. Altertavlen i den bærer aarstallet l670. Klokken skal være støbt i 1406. Et røgelsekar af jern, der findes opbevaret i kirken,„ maa skrive Sig fra den katolske tid. Paa væggene i skibet findes billeder- af de 4 evangelister og de 12 apostler. Den har 350 siddepladse. I nærheden af kirken ligger en del hauge, der antages at være gravhauge. Dette er dog tvi1somt. A Følgende gaarde ligger paa østsiden af Laagen: Fra syd mod nord: Fossan (fossene). Skyld l3,e4. Største brug l3,32. I 1604 en fuldgaard. g — Ulvik (rimeligvis af ulv, altsaa Ulveviken). Skyld Ö,98, ett brug- Traaen (en indgjærdet eller optraadt plads). Skyld 2O,2o. De to største brug henholdsvis Ö,65 og 6,so. I 1604 en fuldgaard. Prestegaarden Skyld lö,1o. Heraf bruger presten I5,15— Moen. Skyld 13)72„ ett brug. I 1604 en fuldgaard. Rud (rydningen). Skyld 11,69. Største brug 8,e9. I l604 en fuldgaard. Paa Vestsiden af Laagen: Haugen (skreves i 1543 Hoggen). Skyld 14,åv. De to største brug 8,s1 og 6,eo. I 1604 en fuldgaard. Venaas (d. e. Vangaasen). Skyld ö,å4. Største brug 6,l6. I 1604 en fuldgaard. Paa stien mellem Venaas og Lidset ligger en stor sten antagelig paa henved 3 skik Vegt Denne sten skal den forrige eier af Venaas,