Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/66

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Sandsvær herred. 59 Fra broncealderen er“ der, som man vil se, intet fund, og det eneste minde, .man har om denne periode., er altsaa den ovenfor side 54 omtalte helleristning ved Hvittingsfos i den sydligste del af herredet. Af merkeligere fund kan nævnes et fra den yngre jernalder., som blev gjort paa Kløvstad. Her fandt man i en gravhaug 4 forskjellige begravelsor. Ved hver af dem laa der et sverd og en okse Paa gaarden Aas i Efteløt har man fundet en guldfingerring fra den ældre jernalder og i en gravhaug ved Efteløt præstegaard blandt andre ting en lignende fra samme tidsrum. Paa gaarden Reine i den sydlige del af Komnes har man blandt andet fundet 7 efterligninger af kufiske (arabiske) sølvmynter, der har været benyttet til et smykke. De eftergjorte mynter var efter den arabiske tidsregning fra 90 à ]O0 aar efter Hedsehra, d. v. s. 700 à 720 efter Kristi fødsel. De kan altsaa ikke være nedlagt i jorden før denne tid, men maaske adskilligt senere. Fundet hører til den yngre jernalder, og gjenstandene er vel saaledes sandsynligvis nedlagt i jorden i det 9de aarhundred. Fund af kufiske mynter er ikke saa sjelden i Norden. Navnlig er de hyppige i Østsverige. De er rimeligvis kommet til Norden over Gardarike. “ Paa Sending i Efteløt skal der for nogle aar siden være fundet en spiralformet sølvarmring. Den blev desværre ikke solgt til uni- versitetet, men derimod sønderbrudt og afhændet til en guldsmed. Sandsynligvis har fundet været fra yngre jernalder-, da sølvsager i regelen skriver sig fra dette tidsrum. Andre gjenstande af ædle metaller vides ikke at være fundet i Sandsvær. Flesberg herred- Sl3Øl’l’01SO Og iII(lbygg0I“aIItaI. Flesberg herred ligger mellem 8andsvær og Rollag. Det udgjør 576,66 km.2 med 2364 indbyggere, hvilket giver lidt over 4 mennesker pr. km. 2. Inddeling. Flesberg udgjør 1 prestegjeld, der er delt i 3 sogne, Flesberg sogn med 948 indb., Svene sogn med 856 indb. og LyngdaI sogn med 56O indb.*. Fordelingen af dyrket jord m. v. Af hen-edets fiadei11d- hold-— 576,66 km.9—-udgjør 29,s km.2 eller 5,1 pct. ager og eng„ 370 km.2 eller 64,1 pct. skog og 177,s km.2 eller 30,s pct. Snau- fjeld, vande, myrer, udmark osv. ’ Om Jondalen se ovenfor under Sandsvær.