Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/57

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

60 Buskeruds amt. Hedenstad er frodig og godt dyrket. En del løvskog og fure- moer findes af og til, især i den del af dalen, der ligger nærmest- syd for Kongsberg. Laagen har i denne del af herredet gravet sig et dybt leie og flyder for største delen mellem bratte bakker og høie sandmæler, og selve dalen er overordentlig kuperet, paa alle kanter gjennemfuret af bækkeleier og opfyldt af et utal af bakker og rygge *. Det sydligste parti af dalen har en noget forskjellig karakter fra Hedenstad. Den er fremdeles godt dyrket og tæt bebygget; men den har kun en middelmaadig bredde. Fjeldene er heller ikke meget høie, men sine steder, navnlig paa dalens vestside, bratte. Laagens leie ligger i Efteløt, Komnes og Tuft ikke synderlig dybt. Den snor sig her frem i talrige bugtninger, og hist og her er bredderne ganske lave og udsatte for oversvømmelser. Paa andre steder er dal- bunden kuperet med mange sandhauge og bakker; men ikke tilnær- melsesvis i saa høi grad som i Hedenstad. Fjeldene langs dalen er i Sandsvær overalt bevoksede med skog, der dog er temmelig medtaget. Hist og her paa dalens sydside staar trærne saa spredt paa den bratte skraaning, at det ikke er langt fra, at fjeldsiderne er bare. I slutningen af forrige aarhundred holdt endnu bæveren til i Sandsværs vidtstrakte skoge. ‘ Bebyggelsen holder sig for det meste i dalbunden og gaar, naar bortsees fra Hedenstadkroken, som regel ikke synderlig høit op over fjeldSkraaningerne. Høi(lef0rh0Id. Til orientering af høideforholdene inden herre- det hidsættes følgende maal: “ Fjeldpartierne vest for Laagendalen: Vest for Kongsberg: Jonsknuten . . . 9I0 m. Syd for Jonsknuten: Helgevandsaasen . 683 ɔ Vest for Hedenstad kirke: Svinehusnatten 693 » Syd for Svinehusnatten: Svensbufjeld . . 704 » Skrimsfjeldeneshøieste top: Stygmandsnatten 869 » Syd for Skrimsfjeldene: Jernlifjeld . . 625 » Hovdebøfjeld nordvest for Efteløt kirke . 527 » Sætre, vande m. v. paa den samme fjeldstrækningl1ar følgende høider: Helgevands pakverk syd for Jonsknuten . 478 m. J erngruben paa veien overMeheien til Hitterdal 4O0 » Kolsjøen øst for Svinehusnatten .... 404 » Ravaldsjøen vest for Skrimsfjeldene . . . 466 » Myklevand Syd for Skrimsfjeldene . . . 420 1— Fagervand nord for Myklevand .... 554 » Stødlesæter nordøst for Skrimsfjeldene . . 611 »

  • Reiser man den overordentlig bakkede vei paa Vestsiden af dalen fra

broen ved Hostveit til Hedenstad kirke, faar man en smuk udsigt over den brede, eiendommelige dal med Sine talløse folder og rynker.