Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/56

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Sandsvær 11erred. 49 rdlr. maanedlig i løn; men den blev atter nedlagt endnu før Kongs- berg sølvverks anlæg. I 1839 blev der givet statshauptmand Thorne i Drammen bevil- ling til at opføre en kobbersmeltehytte paa S1engelsrud syd for Jon- dalen for drift af nogle —5 a 6 km. nordenfor liggende kobberanvis- ninger. Driften kom igang i ]840, men blev et par aar efter ned- lagt som ikke lønnende. “ “ Paa gaarden Aas i Efteløt var der i midten af det 17de aar- hundred et glasverk. Det blev imidlertid i 1665 forflyttet til Hadeland, da der opstod konflikt med Kongsberg sølvverk om brændsel. — Af amt0tS St01’tiIIgSmæIId senere end rigsforsamlingen har to været fra Sandsvær, nemlig overretsprokurator Knoph, der mødte paa stortinget i 1818 (han var født i Eker); og prest i Sandsvær, Wille, der mødte paa tinget i ]857 og paa det overordent-lige stor- ting i 1858 (han var født i Vaale i Jarlsberg). “I’opografi. Sandsvær kan i topografisk henseende naturligen deles i tre partier. Den sydligste del, der omfatter Tuft, Komnes og størstedelen af Efteløt, det midterste parti, der omfatter det nordligste af Efteløt og den del af Hedenstad, der ligger syd for Kongsberg, og det nord- ligste parti„ der omfatter strækningen nordenfor Kongsberg og par- tierne omkring denne by. Jondalen vil blive omtalt for sig selv. — Det nordligste parti er en af skog opfyldt dal af ringe bredde, tyndt og spredt bebygget., temmelig flad og med jevnt skraanende aaser. Der er sandmæler mod Laagen. D Det midterste parti er den videste og smukkeste del af Sandsvær. Her er dalen meget bred. Mod vest trænger nemlig her Hedenstad- kroken og andre grænder hinsides Hedenstad kirke langt indover mod Skrim og fjeldene paa grænse:1 af Hitterdal. Næsten overalt fra dalen ser man toppene af Skrim i en høide af mere end 8O0 m. over Laagen, og fra mange steder ogsaa Jonsknuten i en høide af over 850 m. over Laagen. Lige overfor paa østsiden af dalen er fjeldpartiet afbrudt af en tverdal, der fører over mod Fiskumvandet i Eker. Vandskillet i denne dal ligger neppe mere end 1O0 m. høiere end Laagendalen nedenfor Labrofos. Hvis Laagendalen havde beholdt den samme høide, som den har ovenfor Kongsberg, endnu en 5 a 6 km., vilde det kun have manglet lidet paa, at Laagen havde taget sit løb gjennem Fiskumvandet og faldt i Drammenselven ligeoverfor Hougsund. Skraa- ningerne fra denne“tverdal ned til Laagendalen bestaar for en væsent- lig del af dyrkede —marker. Hedenstadkroken kan betragtes som den vestlige fortsættelse af denne brede tverdal der forbinder Laagendalen og Fiskum. 4 — Buskeruds amt. F M C