Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/52

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Numedal og Sandsvær fogderi. 45 1 Høiden skulde altsaa i Kongsberg være adskillig mindre og vernedygtigheden lidt mindre end i de omliggende herreder. Verne- dygtigheden i Kongsberg er dog betydelig større end gjennemsnits- vernedygtigheden i det overveiende antal af vore øvrige byer; men dette er ikke mere, end man maatte vente, da forholdene i bjergstaden Kongsberg selvfølgelig er meget forskjellige fra forholdene i vore andre byer, der næsten samtlige er kystbyer. H Historie Numedal og Sandsvær nævnes næsten ikke i historien. Ingen v’tigere begivenhed synes at have passeret i denne dal, og fiender os sjelden eller aldrig at have foruroliget den. Den flok af et par hundred engelske leietropper, Ribalderne kaldet, som kong Johan af England sendt-e kong Sverre, og som under anførsel af nordmanden Hide l201, drog over fjeldet fra Bergen for at støde til kong Sverre, som beleirede Tunsberg fæstning, maa dog have passeret Numedal eller Sandsvær. Der fortælles, at de drog fra Bergen gjennem Hallingdalen til Sogndal. Herfra drog de.over til Telemarken og kom fra Telemarken til Tunsberg. Hvordan deres vei end har faldt, maa de paa denne tur være kommet over Numedal eller Sandsvær. “ Der fortælles, at de øvede hærværk paa steder, hvor man hidtil aldrig havde seet en fiendtlig hær, og naar bønderne samledes mod dem til slag, spredte de sig paa fjeld og i udmark og kom atter frem, naar faren var over. Senere inddeling. Paa reformationens tid hørte Numedal til Brunla len, medens Sandsvær hørte til Tunsberg len. Ved Kongsberg sølvverks oprettelse i begyndelsen af —l 7de aar- hundred blev Numedal og Sandsvær forenet, og Ove Gjedde, der dengang var en af“hovedeierne i sølvverket og boede i nærheden af Kongsberg, havde dette distrikt i forlening sammen med Brunla len. I ’1668 blev Numedal og Sandsvær henlagt under Akershus amt og i 1760 eller lidt senere under Buskeruds amt. I retslig henseende hørte Numedal under Skien og Sandsvær under Tunsberg lagstol, indtil stiftsoverrettenS oprettelse for ca. 1O0 aar siden. “ I geistlig henseende hørte Sandsvær indtil 169l under Tøns- berg provsti, men henlagdes i dette aar under Bragernæs provsti Numedal hørte under Brunla proVsti, men i 1759 oprettedes Kongsberg pr„ovsti, og Numedel og Sandsvær blev da lagt under dette .sam“men t med Eker, Modum og Sigdal. I 1889 blev de tre sidstnævnte prestgjeld skilt fra Kongsberg provsti. n I militær henseende blev Numedal og Sandsvær i 1628, da den norske hær blev organiseret, henlagt under Akershus’ iske infanteri- vi-egiment. Da der i begyndelsen af det“ 18de aarhundred blev