Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/51

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

44 — Buskeruds amt. Racef0rh0Id. Spr-oggrænSen i Numedal gaar mellem Fles- berg og Rollag. Der er meget, som taler for, at de dele af dalen; der ligger nord for denne grænse, har modtaget sin befolkning vest fra eller fra Telemarken — mundarten skal minde mest om mund= arten i Østtelemarken —, og at de, som ligger søndenfor, har modtaget sin befolkning fra kysten eller fra de østlandske fladbygder. — Sl(aIleformen falder dog ikke sammen med sproggrænsen. Medens den mesokefale hovedform, som er almindelig paa vestlandet, skal være fremtrædende i Nore, skal skalleformen i Rollag derimod i lighed med, hvad der er tilfældet i en flerhed af østlandets distrikter, være udpræget dolikokefal. I Flesberg og i Hedenstad i Sandsvær skal der være sterke spor af tysk indblanding. Her træffes hyppig mørkhaarede folk, og skalleformen skal være ulige mere mesokefal end tilfældet er iRollag og i den sydlige fjernere fra Kongsberg liggende del af Sandsvær. SundhedstilStand og vernedygtighed. Den sygdom, der kræver de fleste ofre her i landet, brystsyge, synes at være betydelig mere udbredt i den sydlige del af dalen end i den nordlige. Me- dens i tiaaret 1881—l890 kun lidt over 14 pct. af de med- delte dødsfald i Rollag og N ore skrev sig fra tæring, skrev i Sandsvær og Flesberg 191Z2 pct. af dødsfaldene sig fra denne sygdom. Merkelig nok viste Kongsberg et adskillig gunstigere forhold, idet her ikke mere end omtrent l5V2 pct. af dødsfaldene skrev sig fra tæring. Høiden og vernedygtigheden i de forskjellige herreder i tiaaret 1878—1887 stiller sig saaledes: I Sandsvær: Høide .... . l7 O cm. Dygtige til linjen . . . 54 pct. I Fl e s b e r g: Høide ..... . 17O,4 cm. Dygtige til linjen. . . 52,6 pct. I R O I l a g: Høide .... . 170 cm. Dygtige til linjen. . 55 pet. I N o re: Høide ........... 168 cm. Dygtige til linjen ........ 57 pct. Da middelhøiden i landet er 169 cm. og middelvernedygtigheden for landdistrikternes vedkommende udgjør mellem 56 og 57 pct., skulde altsaa høiden i Rollag, Sandsvær og særlig i Flesberg være ikke saa lidet over middelhøiden, medens den i Nore skulde være noget under. Omvendt skulde vernedygtigheden være størst i Nore og svare til middeldygtigheden for rigets landdistrikter, noget mindre i Rollag og Sandsvær og mindst i Flesberg. I Kongsberg by er: Høiden ..... . 168,5 cm. Dygtige til linjen . 51 pct.