Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/345

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

334 S. 239, » » » » » 240, » 24l, » » » 243, » 244, »P » » 247, « 249, » 250, » 252, »’ » » 253, » 255, » 256, » 257, » » D D » 262, » »“ » 263, » 265, » 270, » 271, »d278, » » » 279, Buskeruds amt. . f. o. Om udkl-ækningsapparat se nedenfor under Hval. f. o. Hougsund. Denne skrivemaade er stadig benyt- tet i nærværende bog. Den rette skrivemaade skal imidlertid være Haugsund. f. n. Næs, læs: Nes. f. n. Sjaastad, læs: Skjaastad. f. o. Næs, læs: Nes. f. n. Udklækningsapparatet ligger paa Gryta, et brug, der er udskilt fra østre Vike. “Naar bortsees fra enkelte lakseudklækningsapparater skal det være det bedst indrettede udklækningsapparat i landet. f.— o. Paa fjeldet ovenfor Skuterudaasen lig-ger, læs: A Paa fjeldet ovenfor —— Skuterudaasen — 1igger. f. o. Fos(emum, læs: a F osæmum. f. n. Knopff, læs: Knoff. P f. o. —— og K. F. Bøbert, læs: og K. F. Bøbert. f. o. sulamit, læs: Sulamitl1. f. n. i Modum, læs: paa Modum. . f; o. Paa øvre Eker findes I kemisk fabrik med 7 arbeidere, 2 cel1ulosefabriker med 18l arbeidere, 3 træsliberier med 76 arbeidere, 1 garveri med 5 arbeidere, I dampsag med 13 arbeidere, 1 vandsag med 2 arbeidere, 2 mø1ler med 11 arbeidere og I ølbryggeri med 6 arbeidere. . f. o. Skotselv, læs: Skotse1ven. f. o. Vestfossen, læs: Vestfossens. f. n. Litmovand, læs: Letmovand. f. n. Der fiSkes for lidt over 20 000 kr. f. o. Hoen, læs: Hon. . og 13 —f. n. Lie, læs: Li. — f. n. paaebro, læs: paa bro. f. o. M8Cll8]bu1“g, læs: Mechlenburg.— P P f. n. kunne have seilet, læs: have kunnet seile. P og 14 f. o. Kobbervikdalen og Kobberbergdalen, læs: Kopervikdalen. ’ P f. o. Murrjeldkollen, læst Murfjeldkellen. P i — f. O. byZautiSke, læs: byZantinske. f. o. særskilte statistiske opgaver, —læs: statistiske op- gaven-. W P M ” f. o. Af de 8 dampsage ligger de 4 største paa Aas- side11 (ved Drammense1ven) bog 2 ved Drammens- fjorden.t De andre er smaa. W “ — f. n. I forrige aarhundred var der (paa SkjaaStad gaard) en spigerhammer, der laa under Dikke- marks jernverk. Den blev nedlagt i de første aar af dette aarhundred. “ W “ ’= l f. o. Denne del kaldes AaSSiden. “