Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/342

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

S.l73,L )) D » l76, )) )) » 177, )) )) ) 181, » » » 184, » l85, »  » » l86, » » » l86, ɔ l87, » 188, » l89, » 19], » » 192, )) )) » 193, D D )) » l94, » l96, f. n. f. n. f. o. f. n. f. o. f. o. f. o. og 4 f. n. f. o. f. n. f. o. f. o. f. o. f. o. og 5 f. n. f. o. f. o. f. n. f. n. f. o. f. o. f. n. f. o. c Tillæg og rettelser. 331 Samtsjøen, læs: Samsjøen. Fiskeudklækningsapparater skal findes i Fjøs- viken og paa Bergsund. Finschou, læs: Finsehoug. Uruladalens dalføre, læs: Urulas dalføre. Viddalens dalføre, læs: Viddølas da1føre. at der skal have, læs: at der forhen skal have. Se rettelse under side 131 1. 14 f. n. f. n. Nerstad, læs: Nærstad. Krudtmøllen faar sin drivkraft fra Hofsfossen. Soknae1vens vasdrag, læs: Soknedalselvens vas- drag. Det maa her bemerkes, at kun det sydligste af, de to østlige Vælsvande hører til Nor-derhov. Det nordligste hører dels til Aada1en, dels til Hadeland. Hole og Ringerikes fiskeriforening. Foreningens navn er: Rigerikes fiskeriforening. Denne for- ening har for tiden udklækningsapparater paa Ask og Egge i Norderhov og paa Laarviken i Hole. Det skal dog være paa tale at flytte hele bedriften til Hønefos. Ogsaa paa Eikli og Alme i Norderhov og paa Lundesgaarden i Soknedalen skal der være udklækningsapparater. Krebsen kan være over 2O cm. 1ang. Uagtet man hyppig støder paa krebs her, er det dog maaske for sterkt at sige, at der er OV61’fl0d af den. karuds, læs: karudser. Vestren, læs: Vesteren. f. o. Hesselberg, læs: Hesleberg. staar 1Syu)eru)old, læs: Syu)oru)ald. En del saadanne er at se paa øvre Tanberg, læs: En del saadanne er at se hos eieren af øvre Tanberg. Soknedalens dalføre, læs: Soknas dalføre. Peder Putten, læs: Poul Putten. Soknedalen, læs: Soknas dalføre. En af dekorationerne fremstiller en hjortejagt. Man skulde heraf fristes til at tro, at der i hin tid har været hjort paa Ringerike. Paa Ringsmoen i nærheden af Nærstad ligger to svære gravhauge, Kongshaugene kaldet. Imel- lem disse ligger der en slags vei, der tildels er stensat. Den kaldes Kongsgropa. staar: flere hundred fod. Her kan tilføies: (neppe mindre end halvandet a tohundred meter). Paa kapelangaarden Hønen tæt ved Tanberg fandtes omkring 1813 en af vort lands merkeligste