Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/341

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

330 S. 133, I. 13 » 134, » l8 » » ) I » l36, » 3 » » » l8 » 140, » 3 » 143, » 16 » » » 23 » 149, » ]0 » );p » 15 s 15]’ )) l8 a 156, » 13 » l58. » I2 ». l6l, » l6 »“ 162, )). 8 » » » 12 » l63, » 23 « 167, » 3 » » ɔ 15 » l7l, » l5 Buskeruds amt. f. o. Bolhøvd, læs: Bølhøid. ’ O f. n. Brænn, læs: Breen. f. n. Det er tvilsomt, om Staburet er fra begyndelsen af det 14de aarhundred, maaske det ikke er ældre a end fra slutningen af aarhundredet Det er ualmindelig smukt med interessante gamle bænke. f. o. De her nævnte tagmalerier skal være enestaa- ende smukt udført. I Aal, Hul og Gol synes

 denne sans for dekorationsmaling at have holdt

sig ned igjennem tiderne fra middelalderen af. -]9 f. o. Sætningen: maaske af bærda, som betyder bred, og skrinne, ufrugtbar jord, altsaa en bred af ufrugtbar jord. udgaar. f. o. Stor-tingsmand Berg er ikke født i Valdres, han er født i Gol, men kom allerede som ganske — liden gut til .Valdres. f. o. og flg. Hohaugen ligger ikke paa Hoftuns,. men paa Vikos grund. “ At den skulde være rester n af en gammel moræne skal efter dens beskaffen- hed ikke være sandsynligt. Den er snarere lagt op af elven. f. .n. Paa fjeldene vest for Hallingdal skal man ogsaa hyppig træffe sinders. f. o. Ordet feilagtig udgaar. “ f. o. skreves iC 1657 feilagtig FønsChe, skal staa: skreves i 1657 Fausche. f. o. efter samme beregningsmaade som ovenfor-, læs: r efter samme beregningsmaade som ovenfor un- der Gol. i f. n. Nes eller Nesbyen, som stedet undertiden kaldeS, har 404 indb. f. o. Finberidderen, læs: Finkeridderen. f. n. og s. 162 1. 9 f. o. Henaaen og Henaa, læs: Henoa. f. o. Soknedalens dalføre., læs: Soknas dalføre Det oprindelige navn paa elven er Sokna, uagtet man nu hyppig siger Soknedalselven. f. o. I de senere aar har farten gaaet mellem Skjær- dalen, Bønsnes og Sundvolden. f. o. underkonge, læs: underkonger. W og 19 f. po. staar der l1enholdsvis Krogkleven“ og Krog- skogen. Denne skrivemaade er brugt overalt i bogen. Den rette skrivemaade er imidlertid Krokkleven og Krokskogen. f. o. Det lig, der forevises skal ikke være“af Anna RamuS, men af generalinde Schlanbusch. f. o. I begyndelsen af forrige aarhundred fandtes der endnu hæver i“ Aadalen. . . D