Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/317

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

f 306 . Buskeruds amt. F0rmuen udgjorde i 1890 pr. individ 839 kr. og indtægten 275 kr. DiSSente1“e. I Drammen var der 1ste januar 1891 —539 dis- sentere. Af disse var 187 metodister, 24 var baptister, 40 hørte til retninger med metodistisk eller baptistisk tilsnit, l09 hørte til de lutherske frimenigheder, 54 var irvingianere, 15 hørte til de aposto- liske frimenigheder, 6 var romersk-katolske, 19 var mormoner og 85 tilhørte ikke noget troessamfund. “ . Folkemængdens bevægelse Indbyggeranta1let i Drammen udgjorde: — I 1722 antagelig omkring ...... 430O hvoraf 2 5O0 paa Bragernes og 1800 paa Strømsø og Tangen. — 1769 ..... ..... 4 442 — hvoraf paa Bra-gernes 2405. r — l80l ........ 59“l2 — l8l5 ....... 5937 — 1825 . 7533 — 1845 . 9376 — 1865 . 15l67 — 1875 .......... l8851 Z — l890 .......... 20687 De indbyggerantal, som ovenfor er opført, er fra og med 180I de indbyggerantal, som Drammens bys nuværende territorium har havt til forskjellige tider. Betydelige dele af dette territorium tilhørte imidlertid i tidligere tider ikke byen, men var enten forsteder eller hørte til landdistriktet *. Drammens bys grænser er udvidet ved flere leiligheder, sidst ved lov af 22de mai 1869. Regner man indbygger- antallet ikke efter byens nuværende grænser, men efter de grænser-, den har havt til de forskjellige tider, stiller forholdet sig saaledes: i 1801 54l2, i l8l5 5437, i l825 6933, i l845 8376, i 1865 13022, i 1875 18851, i 1890 20 687. Som man af ovenstaaende tabel Vil se, er Drammens by, beregnet efter sit nuværende territo- rium, gaaet stadig frem i indbyggerantal den hele tid ligetil 1890. i Fabrikdrift. I Drammen er der følgende fabriker: et jern- støberi med 130 arbeidere, paa hvilket bl. a. statuerne i Kristiania af Henrik Wergeland og professor Schweigaard er støbte, et gjort- leri med 5, en metalvarefabrik med 8, et mekanisk verksted med 10, seks vognfabriker med 75, et skibsverft med 25, en vaabenfabrik med 16, en kemisk-teknisk fabrik med 12, to sæbefabriker med l8, en sæbefabrik og eddikebryggeri med 5, to farverier med 7, to trikotage- fabriker med 25, en svøbefabrik med 7, en rebe1—bane med 5, to seil-

—C
  • De tal, der er lagt til for disse distrikter, er dog for de første folke-

tællingers vedkommende kun over-slagssummer.