Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/316

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Drammens by. . I11dbyggera11tal. Drammen havde efter sidste folketælling 20687 indb. Kun Kristiania, Bergen, Trondhjem og Stavanger har et større indbyggerantal. “ Inddeling. Drammens by er inddelt i 2 prestegjeld, Bragernes med 11283 indb. og Strømsø med 9404 indb. Bragernes udgjør 1 sogn. Strømsø udgjør 2 sogne, Strømsø hovedsogn med 6 841 indb. og Tangen annexsogn med 2563 indb. K0mmu11ikati011er. Drammen staar ved Drammen-Kristiania- banen i forbindelse med Kristiania, ved Randsfjordbanen og dens side- grene med Eker, Modum, Ringerike, Hadeland, Hallingdal, Kongsberg med flere steder, ved Jarlsbergbanen med Jarlsberg og Larviks amt og byerne ved Skiensfjorden. Der er desuden stadig dampskibsfart paa byerne ved KriStianiafjorden, Hamburg, London, Hull og Car- diff, hvorhos stedet for var-ebefordringens skyld anløbes af de i fast rute mellem Kristiania og udlandet gaaende da1npskibe. Fjorden holdes ved isbrydere aaben ogsaa paa vintertiden. Der gaar ligeledes et mindre dampskib opover Drammense1ven til HougSund. Kjøreveie gaar der til Lier, til Eker baade paa nord— og syd- siden af DrammenselVen, til Skoger og til Svelvik. I1eVeVei. Af Drammens mandlige befolkning er Il05 beskjæf- tiget med fabrikindustri, 1265 med haandverk og smaaindustri, 1256 med handel og pengeomSætning. Af sjøfo1k er der 577 og af fiskere 10. Af kapitalister, rentenister og godseiere er der 30 og af fattiglemmer m. v. 68.* — ý;1j..—. C Tallet under denne rubrik omfatter her, som overalt ellers, kun voksne mænd og kun dem. som udelukkende eller væsentlig lever af fattig- understøttelse. Vil man medtage dem, der har et andet erhverv, men ved siden heraf modtager nogen hjælp af fattigkassen, for ikke at tale om kvinder og børn, bliver tallet meget større. Alene paa Dram- mens fattighus findes to a tre hundred fattigunderstøttede. 20 — Buskeruds a‘mt.