Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/291

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

282 . . Buskeruds amt. Efter en anden skildring gik der en i1dstraale tversover fjorden fra det ene land til det andet. u n Jordskjælvet merkedes blandt andre steder ogsaa i flere dybe sjøer i Kristiansands stift, i Fæmundsjøen, i Vennern i Sverige, i schweiZiske og norditalienske sjøer og i„sjøer i Skotland. Af andre vande kan merkes G1i“trevand, der dog kun delvis tilhører Lier. Forøvrigt er der talrige mindre vande i den Lier tilhørende del af Finnemarken. FiSket. I Ho1sfjo1—den fiskes ørret, gjedde, abbor —og navnlig meget sik. Ogsaa i vandene og smaaelvene fiskes der en del abbor og Ørret men ikke 1neget. “ Derimod fiskes der i Liere1ven og dens bie1ve meget sjøørret. Lierelven er en af vore bedste sjøørrete1ve. I forhold til størrelseu er den den bedste i landet. Det samme gjælder bie1vene. Der fiskes ogsaa en del laks i Lierelven. Denne gaar dog ikke op igjennem bie1vene. Saltvandsfisket. I den Lier tilhørende del af Drammens- fjorden drives der for tiden et betydeligt laksefiske. Tidligere var fisket ikke saa stort. Det samlede udbytte af laks og sjøørret-fisket i Lier androg i 1892 til 18 24O kr. I de foregaa- ende 4 aar naaede det ikke gjennemsnitlig op til mere end 3 5OO kr. Matrikulkommissionen af 1866 ansatte fjordfisket for de gaarde, der ligger ved bunden af Drammensfjorden, til alt i alt noget over 2000 kr. aarlig. Af dette be1øb faldt 1 6O0 kr. paa de gaarde, der ligger langs østkysten af fjorden. Myrer af nogensomhelst betydning findes ikke i herredet. K0mI11unikati0I1er. J ernbanen er omtalt under fogderiet. A. Hovedveie: „ g 1. Hovedveiens fortsættelse fra Drammen over Frydenlund “ om Linnes og Gul1aug til Røkens grænse ved Dauerud. “ Veien gaar fra Drammen til Frydenlund, følger saa fjord- stranden til Linnes og gaar videre paa nybygget jernbro over Lierelven. Den gaar derpaa forbi G—ullaug og op Gullaugk1evene til Røkens grænse. Partiet fra Frydenlund til Røken jernbanestation skal nu omlægges. Fra Fryden- lund til Drammen er veien flad og god. 2. Vei fra Frydenlund om Gje11ebæk til Akershus amts- grænse. Den udgaar fra A 1Í ved Frydenlund som chause, fører i østlig retning, passerer Liere1ven paa Sørum bro, hvorefter den i jevn stigning fører forbi Sommero, krydser jernbanen i undergang ved Reistad og gaar paa Damtjerns søndre side til Gje1lebæk. Herfra fortsætter den som gam- mel, bakket vei til amtsgrænsen ved Stabæk. “ 3. Vei fra Frydenlund om Heg og Enger til Hole grænse ved Løkkepot bro. Fra Frydenlund, A 1 og 2, fører den som gammel vei med gunstige stigninger i nordlig retning til Heg inærl1eden af Lier jernbanestation, passerer