Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/284

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Buskeruds fogderi. 2 V å Daler, nordre og søndre. Skyld 82,1o. De største brug 15Äsv, ]2,so og 10,41. I 1593 to fuldgaarde. W I nærheden ligger et teglverk. Narverud, søndre, mellem og nordre (af mandSnavnet Narve). Skyld 64,16. Største brug 9,o9. I 1593 tre fuldgaarde. . Udenfor paa Langøen ligger et teglverk. N o r d for Drammenselven: Krokstad (af mandsnavnet Krok). Skyld 3l,—12. Største brug ]4,s9. Ved Krokstadelven bor der 430 mennesker. 4 a 5 km. ovenfor Krokstad løber Svartebækken under jorden i en Strækning af omkring 100 m. Straks efter at bækken har forladt Svart- tjernet, forsvinder den under jorden og kommer først frem igjen noget over 100 m. nedenfor. Man kan hverken komme ind langs med elven paa det sted. hvor den forsvinder i jorden, eller paa det sted. hvor den atter kommer frem; men ved at klyve nogle m. op over den bjergknaus, hvorfra elven kommer frem igjen, finder man en stor aabning i klippen. Her kan man gaa ind og træffer straks indenfor aabningen bækken, som følger hulens bund. I begyndelsen er hvælvingen meget rummelig; men den snevres efterhaanden ind og er opfyldt med nedstyrtede blokke og klippebroer. Man maa møisommelig klatre frem mellem klipperne og stenene, der er takkede og skarpe som et grovtandet rivjern. Der er hist og her en hel labyrint af smaagange mellem denne underjordiske ur. Snart er man ved siden af bækken, snart er man ovenover den og hører den under sig og skimter den ogsaa mellem klippeblokkene. Paa enkelte steder er gangene saa trange og lave, at man maa krybe frem; paa andre steder vider de sig ud. saa man kan gaa opreist. Allerede 2O a 3O m. fra indgangen taber man ethvert glimt af dagslyset. Fortsætter man. kommer man ud paa den modsatte side af bjergknausen gjennem et hul, der ligger nogle m. nedenfor det sted, hvor bækken forsvinder under jorden. Den har øiensynlig før løbet ind i klippen gjennem dette hul. Dette er — saavidt mig bekjendt — det eneste underjordiske vandløb i Buskeruds amt. Det minder i meget om de underjordiske elve i Nord- land. Som i flere af disse er stenene i mundingen af hulen dækket af et fint, hensmuldrende støv. Eknes nordre og søndre (gammel form Eikines, et egbevokset nes). Skyld 28.4s. Største brug 11,s6. I 1593 to fuldgaarde. n Møllenhof (rimeligvis den samme gaard, som i 1593 kaldtes Borge). Skyld 17,6s. Største brug 1l,—1o, er prestegaard. So1berg. Skyld 88,äe. Største brug 64,11. I nærheden, ved Solbergelven, bor der 350 mennesker. Fra Solbergaasen har man et glimrende overblik over hele Ekerdalen med Fiskum og Drammens by. Man ser fremdeles mod syd og øst Sandebugten, Kristianiafjorden udenfor Holmestrand samt Nesodlandet. I klart veir skal man kunne se Skrim, Jonsknuten, Gausta, Liijeldene. Blefjeld og Noreijeld. Mod nord lukkes udsigten af aaserne i Modums og Liers Finmark. “ Det heder, at der etsteds i aasen paa disse kanter langt tilbage i tiden skal have været drevet en sølvgrube af private. Ogsaa paa aaserne paa den modsatte side af elven har der i fortiden været drevet sølvgruber af private. Fa1lagsøen (ordets andet led vistnok lag i betydning af fiskeplads, sted, hvor man lægger garn; første led kan være fald,