Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/283

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

2—74 Buskeruds amt. “ Vande. Af de talrige vande paa aaserne paa begge sider af dalen har intet nogen betydelig størrelse. Glitrevand hører kun for en: mindre del til nedre Eker. “ FiSket. Vandene skal ikke være meget fiskerige. Abor, ørret, sik, kolmund, aal og karuds skal være de almindeligste fiske. I Dram- menselven fiskes der lidt laks. Myrer. Paa fjeldene er der mange myrer, men ingen af nogen synderlig størrelse. De bruges tildels til slaatte1and og havnegange. K0mm1mikati011er. J ernbanen er omtalt under fogderiet. A. Hovedvei: Fortsættelse af hovedveien paa Drammenselvens østre side fra Liers grænse paa aassiden til øvre Eker-S grænse. Den er 1her adskillig bedre end inden Lier. B. Bygdevei: Fra Skogers grænse vest for Strømsø om Mjøndalen til øvre Ekers grænse. Den følger Drammens- elvens vestre (høire) side, passerer jernbanelinjen i plan ovenfor Daler gaard og fører derefter i store bakker over Rygko1len, forbi Mjøndalen jernbanestation — hvortil fører en privat vei — og videre frem til herredsgrænsen ved Nedberg. Ved nedre Ekers kirke er der ansat sundmand for persontrafik over elven. Paa Drammenselven gaar der “damp skib nedover til Drammen. D — Merkelige gaarde og steder. Som regel medtages ikke andre gaarde end dem, “ hvor det største brug er over 10 sky1dmark og som altsaa skulde have en salgsværdi af vel 18 OO0 kr. eller mere. I Nedre Eker kirke er en tømmerkirke, der rummer 7O0 mennesker og er bygget i 186O. e Gaarde fra vest mod øst: S yd for Drammenselven:, Ska1pe (skreves i begyndelsen af 16de aarhundred SkaÆd; skalp betyder i det gamle sprog sverdskede). Skyld 20,65. Største brug 1l,s6. — Grav. Skyld 21,6å. Største brug 17,5“1. Skramnes (første led antagelig et elvenavn). Skyld 14,ov. Største brug 13,51. t K.rok. Skyld 2l,sr. Største brug 10,6å. Viken, nordre og isøndre. Skyld 59,9s. Største brug 10,es. I 1593 to fuldgaarde. Solløs. —Skyld 25,ås. Største brug I0,19. M jøndalen (skreves i 1417 Miulnædalen, af mjølna, en korn- mølle). Skyld 11,64, ett brug. Her bor der 690 mennesker. Her ligger en kalkfabrik, to dampsage og to potterier, og der er under bygning en cellulosefabrik.