Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/270

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Buskeruds fogderi. 26I W Paa gaarden Sørby nordøst for Vestfossen paa Vestfoselvens øst- side er der en meget sterk svovlkilde, der bruges i medicinske øiemed. Den skal hele aaret rundt holde en jevn temperatur af 6,ä O ()elsius. Paa gaarden Smørgrav mellem Vestfossen og Sørby findes der ligeledes en miner-alsk kilde. St. Halvards kilde kaldt. Vandet i denne kilde har i sin Sammensætning megen lighed med seltersvand. Vandet minder mest om vandet i de tyske sundhedsbrønde i Baden-Baden, Wies- baden. Kissingen, Homburg og Soden i Taunusbjergene. Langs hele Eker er der forøvrig mineralske kilder, blandt andet flere jernkilder. Faasen, øvre og nedre (Skreves i ]37l Fos-sin; vistnok sam- mensat af Foss og vin). Skyld 60,1o. Største brug— 8,s1. I 1723 to opsiddere. ’ o Kolberg, store, mellem og lille (1nuligens af kol, d. v. S. kul). Skyld 50,29. Største brug 17,a2. I l593 tre fuldgaarde. 5 km. vest for Kolberg ligger Jungevand. Syd for dette er der en isoleret kolle, der almindelig benævnes Skansen. Den styrter steilt ned paa nogle steder, men er 1etltilgjængelig paa andre. Hvor dette er til- fæ1det, er der oplagt mure af middelsstore stene. Murene er nu overalt faldt sammen; men der er betydelige rester af dem at se. De maa være levninger af en bygdeborg. Hals, store og lille (fremstikkende lav høide eller aas. som forbinder to høider). Skyld Ö4,4l— Største brug 8;vv. Var i 169l fogedgaard. Berg. Skyld 55,eo. De to største brug l3,so og 13,2o. Her stod fordum en stenkirke. Den var ældre end 187ð og maa være nedrevet før 1ð98. I 1418 kaldtes gaarden Kirkiuberg. Gaarden eiedes i Magnus Eriksens og Haakon Magnussens dage, i midten af det 14de aarhundred, af Asgerd Aslaksdatter, en søster af bi- skop Eysteiu i 0sl0; hun var først gift med den mægtige Rolf Saulesen og efter ham med hirdmanden Guthorm Rolfsen, der foruden en mæggde godser paa Eker ogsaa havde betydelige eien(lomme i Modum, ier, Sandsvær. Hof og Ramnes i Jarlsberg og flere steder. Efter ham gik gaarden over til hans svigersøn, Tl1oralde Gunnarsen Kane af den be- kjendte Kaneæt. Høvdingen for opstanden i 1486, Agmund Bolt, var gift med en datter af fru Asgerd. Han eiede ogsaa selv gods paa Eker. Skjøl (oprindelig form Skeidi()Zf; sidste led maa komme af hvalf, d. e. hvælv). Skyld 30,36— Største brug 16,Bs. Aas, søndre, mellem, nordre, Brødre-“Aas“og Tobias-Aas. Skyld 92,o1. Største brug 27,83 og 15,o9. Aas udgjorde i l593 tre fuld- gaarde og en halvgaard. Samtlige ovennævnte gaarde fra og med Aaker ligger iVestfoS— elvens dalføre. Sem (gammel form antagelig Sæheimr, der i regelen maa for- klares af sær, «sø». Paa grund af beliggenhe“den er dette dog her tvilsomt). Skyld 89,ov. Største brug 9,79. Sem tilhørte kronen, indtil den i 1Ö41 af Kristian den tredje blev tilskjødet befalingsmanden paa Akershus, Peder Hansen Basse eller Litle. Han eiede — som ovenfor nævnt — ogsaa Fosseshol1n. Hans søn, kans- leren Hans Pedersen, maatte imidlertid i 1602 afstaa godset til kr0nen. mod at han kunde faa lov til at vælge sig et andet af kronens godser istedet, da Kristian den fjerde nemlig fandt det nødvendigt her at anlægge