Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/258

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Buskeruds fogderi— — 249 St. Olafs bad har faaet diplomer og medaljer ved udstillingenW i Brüssel i 1876 og ved udstillingen i Frankfurt am Mein i 188l. De sygdomme, hvorfor badet særlig er egnet, er blod— og nervesygdomme, brystsygdomme og sygdo1nme i aandedrætsorganerne. I forbindelse med dr. Thaulowe private bolig er der et museum, der indeholder maler-ier, bi1ledhuggerverker, andre kunstgjenstande og old- sager. Blandt enstande, der har speciel interesse, kan nævnes det tid- ligere under Hallingdal omtalte kjæmpemæssige drikkehom fra Hoftun i Hallingda1. der nu findes i dr. Thaulows museum, en sulamit af Borch og en afstøbning af Lakoonsgruppen m. v. Merkeligt er det saakaldte professor Kjerulfs jerngulv, der sandsyn- ligvis strækker sig langs hele myren. Det bestaar af et 15 cm. tykt kom- pakt lag af myrmalm, der ligger 3 m. under overfladen. Det er nu blot- lagt i en mindre Strækning Det var professor Kjerulf, som først paa- viste det. Paa hadets grund findes der flere slagghauger fra tidligere smelt-ning af myrmalm. ’ Snarum. Snarum er en dal af middelmaadig bredde. Mod øst begrænses den af É, mod vest af de hellerikke synderlig hØîe, men noget brattere aaser mod Sigdal. I sit sydligere parti er dalen meget kuperet med talrige bakker og høie som et bølgende hav, der er størknet. Her er der jevn bebyggelse, navnlig paa østsiden af elven. Paa Vestsiden gaar fjeldet en eller to steder lige ud i elven, saa der ingen plads levnes til gaarde. Gaardbebyggelsen ligger paa østsiden mange steder temmelig høit over elven. I sit nordlige parti er dalen — herunder indbefattet den del af samme, der tilhører Krødsherred — næsten ganske blottet for gaard- bebyggelse, men er i det sted opfyldt med vidtstrakte“, næsten ganske flade furemoer. Disse fure1noer styrter med steile, kjæmpemæssige sandmæler ned i elven, der rinder nedenunder i en ganske trang kløft. Det er et eiendommeligt skue fra I’RIIdéll af moen at se elven i kløften under sig mellem de høie, hvide sandskrænter, hvis øverste kant er dækket af graner og furer. Snarum kirke. Den nuværende kirke er af tegl og har 300 siddepladse. Den er opført i 1867. Den ældre kirke var en reise- Verks kirke, opført før 1466 og nedi-evet efter 1675. Gaarde fra syd mod nord paa østsiden af elven: Olafs b y. Skyld 30ɔ41— Største brug 18,96. Ved et tjem i den nedenfor liggende gaard øvre Gubberuds skog er der eller var der ialfald i midten af aarhundredet en rokkesten. Ulen (det samme som Urden, stenraset). Skyld 48,69. De største brug 23,89 og 23,se. Morud. Skyld 41,19. Største brug 40,4o. Lien. Skyld 50,67. Største brug 50,o2. Paa Vestsiden af elven: L a n ge r u d. Skyld 32,os. Største brug l5,97. Her er enkelte for-faldne bygninger f1a det gamle blaafarveverks tid .