Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/259

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

250 Buskeruds amt. Korsbøen (kommer af kross, et kors, men uvist i hvilken mening). Skyld 91,4v. Største brug 73,—1e. Paa Korsbøen er der mange smukke og store lærketrær. 0ppe i aasen paa Hegebergkollen skal der efter sigende være eller have været levninger af gamle mure. Maaske her har staaet en bygdeborg. I Sven(is- byskogen vest for Korsbøen skal der sees rester af gamle bygninger. og en mand skal efter sigende have fundet en jerngrind paa dette Sted. Nord for Korsbøen ved Ødegaarden rester af pukverk. Fornlevninger. Følgende antal af oldfund er gjort paa Modum: Fra stenalde1—en ..... 33 » broncealde1—en . . . O » den ældre jernalder . . 5 » den yngre do. . . 8 Paafaldende er det ringe antal fund fra den yngre jernalder, som er gjort i dette herred, sammenlignet med det store antal fund, som man har fra stena1deren. Ogsaa af faste fornlevninger fra Vikingetiden er der meget faa, om nogen, paa Modum. Dette maa dog rimeligvis skyldes ti1fældigheder; der er ingen grund til at tro, at Modum skulde være senere befolket end de nordenfor liggende herreder. Der findes ogsaa i Modum mange gaardsnavne, der maa skrive sig fra den hedenske tid. Af fund af større interesse kan merkes ett, der blev gjort i midten af forrige aarhundred paa gaarden Mælum ligeoverfor Aamot. Her blev der fundet 3 romerske mynter, en fra keiser Augustus’s tid og to fra Gordianus Pius, der regjerede mellem 238 og 243 efter Kristi fødsel. Øvre Eker her-red. Eker skreves i middelalderen Eikjar. Kommer antageligvis af træ- navnet Eik. Sjøen Ekerns navn — maa i gammel form have hedt Eikir — kommer af samme form. I Eker maa der rimeligvis i fortiden have været megen ek. W StørrelSe Og indbyggerantal. Øvre Eker ligger mellem Modum og nedre Eker-. Det udgjør 477,s9 km.2 med 7 393 indb., hvilket giver l51Z2 menneske pr. km.2. W Inddeli11g. Øvre Eker udgjør 2 prestegjeld. Eker prestegjeld med 6091 indb. og Fiskum prestegjeld med 1302 indb. Det ud- gjør 2 lensmandsdistrikter, der svarer til prestegjeldene. Øvre Eker og Fiskum kaarer Valgmænd hver for sig. Eker prestegjeld er delt i 2 sogne, Houg sogn med 4462 indb. og Bakke sogn med 1629 indb.