Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/245

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

23 6 Buskeruds amt. ti-ær, der er vokset op omkring dem men folk, der har været paa stedet, formoder, at den vilde rokke, hvis den laa frit. Fra Hov-landsfjeldets vestlige partier har man en vid udsigt over Vestmodum og fjeldene fra Skrim og nordover til Sperillen. Navnlig rager Gausta frem over omgivelseme. Fra fje1dets østlige top ser man blandt andet høitliggende gaarde i Syning og Asker, saaledes Rustan. endvidere Skaugumaas og Kolsaas, og dyrkede marker hinsides disse aaser, fjelde hinsides Drammen m. v. I klart veir skal man kunne se Akershus fæstning. Høideforholdene vil fremgaa af følgende maal: Øst for Tyri fjorden og Stor-elven (Østaasen): Hesteaasen .......... 643 m. Hovlandsfjeldet ......... 645 » Eltjernet ...... . 573 » Kollen ved Bredlidvand . . 731 » Heggesjø ..... . 597 » Sandtjern, østligste . . 629 » Glitrevand . . . . 346 » C I Stor-elvens dalføre: “ Tyrifjorden . . . . 64 » Hervik .... . 78 “» Askerud, vestre . . . 108 » Rud, øvre . . . 136 » Gusstad . . . l10 » EIlg’el’ . . . . 86 » Bjørndalen . . 103 » Skreppen, øvre . . l15 » 1 s Vikersund . . . . 78 » “ Gjeithus ........... 78 » -Storelven ved Aamot ....... 24 » * Vest for Storel ven mellem denne elv og Snarumselven: Hære gaard .......... l68 m. Skinstad gaard . . . . 170 » Røste gaard ....... . 169 » Vest for Snarumselven: Skuterudgruben paa Skuterudaasen . . 329 m. I Simoas dalføre: Elven ovenfor Hougfos ...... 80 m. ** For trakterne syd for Simoa haves ingen høidemaal. Som man ser-, rager toppene i Østaasen 600 a 650 m. over Tyrifjordens og Storelvens dalføre. Over plateauet rager de deri- mod i den nordlige del ikke mere end 5O a l00 m. Længere mod -x— —Ý—= C Denne høide har jeg faaet ved at trække de mellemliggende fosses høide med et lidet tillæg for elvens fald forøvrigt fra Tyrifjordens høide. C. Denne høide har jeg faaet ved at lægge Hougfos’ og Kongsfos’ høide til Storelvens antagelige høide ved Aamot. ’ X