Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/239

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

1— 230 . Buskeruds amt. Bjøre (antageligt af et gammelt ord bjor, hvis betydning var en kileformet strimmel). Skyld 50,—1—1. Største brug 28,21— Udenfor ligger Bjørøen, en temmelig stor ø, hvor grosserer Haug fra Drammen har bygget et elegant vaaningshus. Skinnes, øvre, mellem og nedre (skreves iil30l Skin-nenes; betydningen kjendes ikke). Skyld l02,es. De største brug 29;76ǫ 29,Ël2, l9,4s og 19,ss. Fy ran (maaske flertal af fyri, der betyder et med fure be- vokset sted). Skyld 39,so. De største brug 21,14 og 17,ss. Gle sn e, øvre og nedre (betydningen vides ikke). Skyld 77,as. De største brug 20,1s, 19,—19 og 16,e9. I 1604 en helgaard og en halvgaard. Fornlevninger. a I Sigdal er der gjort følgende antal af fund: Fra“ Stena1deren ......... 9 — broncealderen ........ O — den ældre jernalder . . . . 4 — den yngre do. ........ 17, hvoriblandt mange sverd. Som man ser, er der gjort adskillige fund i Sigdal, navnlig fra Vikingetiden ä — Af merkeligere fund kan nævnes et myntfund, der i 1875 blev gjort paa søndre Bø i Krødsherred i en gravhaug. Her fandtes 7 mynter, en af Coenvvulf af Mercia i England, der regjerede fra 796—819, en fra Karl den store 771—814 og 5 fra Ludvig den fromme 814—840. Mynterne var forsynet med broncehemper og har altsaa været baaret som smykker. Da samtlige mynter er fra fyrster, der regjerede sidst i det 8de og i en tidlig tid af det 9de aarhundredes første halvdel, er mynterne rimeligvis ikke nedlagt i jorden længe efter midten af dette aarhundred. Fundet er som saa mange andre et minde om forbindelser med Vest— og Mellem- europa i en tidligere tid af vikingeperioden. Af andre fund kan nævnes et fra Eida1 i Sigdal øst for Soneren. Her blev der blandt andet fundet 27 økseblade paa ett sted. Fundet er fra den yngre jernalder og synes at maatte indeholde et minde om., enten at der i nærheden har været et verksted, eller at eieren har drevet handel med smidjevarer. Runestenen fra By, der v er omtalt under nævnte gaard, er ogsaa af stor interesse paa grund af sin ælde.