Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/232

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Buskeruds fogderi. 223 Græsvik. Længde 22 km. Den optager Løvneselven, der kom- mer fra Løvnesvand. En af Skotselvens bielve, Løkenelven, udspringer ogsaai Sigdal tæt ved Vatnaas kirke. — “ — Vande. Det største vand i Sigdal er Soneren sjø, der ligger i selve dalen, 8,ov km.2 Dens dybde er 40 m. Det nordenfor liggende Soleimvand er 1,6s km.2 — Paa Østfjeldene er Glæsnevand paa grænsen mellem Sigdal og Krødsherred — ],22 km.2 —— det støi-ste. Af de talrige vande paa plateauet under Norefjeld og Graafjeld har intet nogen betydelig størrelse. Paa Vestfje1dene, hvor der er talrige vande syd og vest for Sone1—en sjø, er Løvnesvand paa grænsen af Lyngda1 det største. Det udgjør 1,s-I km.2. Vest for Eggedal er der fær1—e og mindre betydelige vande. Det største er Hage1buvand, 0,ss km.2. — — FiSket. Flere af vandene og elvene i Sigdal skal være fiske- rige. Der fiskes sik, brasen, kolmund (en røieart), mort og aal. I Soneren fiskes der megen, men ikke synderlig stor sik. Fisket i Sigdal skal forøvrigt være gaaet tilbage i de senere aar. I Krø- deren er der ikke megen, men stor fisk. Der er sat Wener-1aks i denne sjø, og man tror at have faaet den igjen. “— Myrer af nogen betydelig størrelse findes ikke. De største ligger i selve dalen nord for Soleimsvand og paa fjeldet sydvest for Høgevarde og syd for Glesnevand. Myrene benyttes tildels til slaatter og beiter. Kommunikationer. A. Hovedveie: Vei fra Modums grænse til Medalen i Eggedal. Den danner fortsættelse af veien fra Aamot (se under Modum A 2) og fortsætter som nybygget vei langs Simoa elvs østre (venstre) side forbi Kolsrud til Vad„ hvor den nybyggede vei for tiden slutter. Herfra gammel vei forbi Sigdal kirke med bro over elven ved Prestfossen. “Herfra følger veien Videre paa vasdragets vestre (høire) side til Sund ved syd- enden af Soneren. Partiet fra Vad til Sund er for tiden under omlægning og ny jernbro ved Prestfossen allerede færdig. Fra Sund fortsætter veien videre langs Sonerens vestre strand forbi Hole skydsstation til Eggedals grænse og videre langs Sole— og Soleimsvandene til Kopseng. Straks ovenfor nordre Kopseng føres veien paa Kopseng bro over paa elvens østre (venstre) side, som den siden følger forbi Eggedal kirke og frem til endepunktet ved gaarden Medalen, hvorfra sætervei videre indover fje1det. Hovedveien slutter ved Eggedal kirke. Partiet derfra til Meda1en er bygdevei.