Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/217

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Hønefos by. Ý;— Indbyggera11tal. Hønefos havde efter sidste folketælling 1494 indbyggere. AdminiStrati011. Hønefos har samtlige sine embedsmænd fælles med landdistriktet. Saaledes er fogden paa Ringerike magistrat in Hønefos, Sognepresten i Norderhov prest i Hønefos og sorenskriveren paa Ringerike dommer i Hønefos “Beliggenhed, bebyggeISe m. v. Hønefos ligger V paa-bgegg-e sider af Bægna umiddelbart før dennes sa’mmenleb-med “Bandselven. “ —JDeñ “er náestei1“ udelukkende bebygget““med træhuse. Kun 14 stenhuse findes. Husene er i den indre del af byen for det meste toetages, i udkanterne for det meste enetages. Næsten ingen af bygningerne er synderlig store. Gaderne er af middels bredde, men mangler næsten fuldstændig bl’0IægI1lIlg. De er ogsaa kun delvis forsynet med for-tauge. I de øverste partier af byen er der temmelig bratte bakker, navnlig op til jernbanestationen, der ligger ovenfor byen. ’E1yffen danner inden byens grænserWI1ønefossen. Over elven fører der“eiiilaKg“bl-o.“““D’Æ“gÊ—aI““II1‘1îîdde1bart nedenfor fossens øverste og høieste fald. C Byen belyses med petroleumslamper. Ved en af fabrikerne er der tæt ved broen et eller to elektriske blus. Der er i den senere tid anlagt vandverk, og byen har nu et tidsmæssigt brandvæsen. Fabrikdrift 111. V. I Hønefos findes der følgende fabriker: Et træsliberi med 85 arbeidere, en vandsag med 39, et høvleri og snedkerverksted —med 16, et mel1ebrug med 7 og et bryggeri og malteri med 19. I forbindelse hermed kan ogsaa nævnes et farveri og et frørenseri. Der er ligeledes et meieri. Kirke11, der er annekski1—ke til Norderhov, er en trækirke, bygget 1862, med 250 siddepladse.