Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/201

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

1 9 2 Buskeruds amt. O Da kong Eystein i en strid, Ingemar havde med en islænding, ikke vilde støtte ham, dræbte han til hevn en af kongens aarmænd og maatte flygte til Danmark. Da kong Eystein var død, kom han tilbage; men under den senere strid mellem Sigurd Jorsalfarers søn, Magnus Sigurdsen, og Harald Gille stillede han sig paa Harald Gilles parti og faldt i slaget ved Fyrileiv i det nuværende Bohuslen. Breien ved Tyristranden (skreves i begyndelsen af 16de aar- hundred Bredin; kommer af bred og vin). Skyld 4O,s1. Største brug 34,vs. I 1604 en fuldgaard. . Oppen (sammensat med vin; betyder Opgaarden) i Sokne- dalens dalføre. Skyld 40,vs. Største brug 29,ss. I 1604 en fuldgaard. Nordenfor gaarden Oppen er der to høider, adskilt ved en trang dal. Paa begge disse er der spor at se af mure. Her maa have staaet gamle bygdeborge. For et par menneskealdre siden skal der, navnlig paa den sydlige kol1e, have været betydelige levninger af mure tilbage; men gjester-gutter havde den gang moret sig med at velte stene ned fra murene. Paa den største af kollerne er der sinders og stene, hvorved der hænger fastsmeltede slagger, minder om gammel udvinding af myrmalm. Halsteinrud (d. v. s; Halsteins rydning). Skyld 21,2—1, ett brug. I 1604 to halvgaarde. . Veme. Skyld 78,s-:. De største brug 2O,9a og I7,91. ‘ I I—laug. . Haug kirke er en stenkirke med 308 siddepladse. Den er opført før 1200, men blev restaureret i 178O og udvidet ved en til- bygning i 1879. Den ligger —paa skalbjerg, og jord til kirkegaard skal man i sin tid have faaet ved at grave bort en stor gravhaug i nærheden og bruge jorden derfra til fyld. I kirken var der et kruci- fiks og et røgelsekar, der nu findes paa universitetet. Gaardens fra syd mod nord: . . Sætrang (skreves 1346 Sotrangr; betydningen kjendes ikke). Skyld 71,8o. Største brug ]7,92. I 1604 to fuldgaarde. Vesteren (skreves i 1345 Vestrin, d. v. s. Vestervin). Skyld 34,s9. Største brug 20,vs. I 1604 en fu1dgaard og en halvgaard. Her skal der findes en kilde med svovlvand. p Færden (sammensat med vin). Skyld 26,s6. Største brV l9,s4. I 1604 en fuldgaard. ’ Et par km. syd for Færden paa veien til Norderhov staar en støt.e over dragen Peder Putten, der udmerkede sig i kampen mod svenskerne i 1716. Øst for Færden hæver Ringkollen sig. Fra den ser man hele Ringerike og Tyrifjorden, Soknedalen, Sperillens og Aadalens spalte, Rande- fjorden og Hadeland, Krogklevens skoge med Øiangen vand, Finnemarkens og Hol1eias skoge, skog-ene mellem Randsfjorden og Sperillen, SkrimfZjeldene, Ble1Zjeld, Gausta, Eidsfjeld, Norefjeld og fjelde mellem Aadalen og Flaa. Løken (skreves i 1338 Læykin; det er det samme som Leik- vin., d. v. S. legepladsen). Skyld 48,23— De største brug 25,16 og 23,ov. I 1604 en fuldgaard og en halvgaard.