Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/196

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Ringerikes fogderi. 1 8 Y Hovedvei fra H ønef os med overgang over Bægna elv paa Hønefos bro, derefter over Randselven paa 0vermandsund bro, hvor der tidligere var sundsted, hvorefter den i østlig retning fører op høiden forbi gaardene Vestern, Sætrang og K1ækken, hvor den støder til hovedveien A 2. Den er en sterkt befærdet vei, som gjentagende gange I1ar været gjenstand for udbedring ved partielle omlægninger og udvidelser, senest ifjor høst. Hønefos bro ødelagdes under flommen i 186O og gjenopførtes derefter med statsbidrag. HoVedvei fra Hønefos om Riperbakken, Veien skole og Ve i retning af Lunder. Denne Strækning er nu under omlægning. Med udgangspunkt fra Hønefos’ søndre torv lægges den op forbi Hønefos jernbanestation, ovenfor hvilken den føres under jernbanelinjen og videre op til Ve. Herfra er der nu ny anlagt vei, Som — istedetfor som den gamle at føre op i l1øiden — føres ned i Soknedalselvens dalføre, hvor den i nærheden af Heieren paa jernbro (Sandaker bro) gaar over paa elvens vestre bred. som den følger, indtil den ved Sæter paa Sætre bro (jernbro) atter føres over paa elvens østside, som den siden følger til Gaardhan1mer, hvor den støder til den gamle vei, som siden benyttes opover forbi EVje og Hovland, hvor den paa Veltikol bro pasSerer Sogna e1v, forbi Lunder kirke og Lundesgaarden, hvor den paa Verkens bro passerer Eidselven og videre over Krøds- l1erreds grænse til Krøderen. Partiet fra Hovland til Lundesgaarden med ny broovergang over elven er under omlægning. Naar denne og omlægningen af partiet nærmest HønefoS i 1895 bliver færdig, har man ny chause fra Hønefos til LundeSgaarden, alene fraregnet stykket mellem Gaardl1ammer og Hovland, hvor den gamle vei er bibeholdt. Fra LundeSgaarden til Krødsherreds grænse er det gammel, bakket vei. Hovedveien fra Hole grænse paa Tyristranden gaar forbi Ask, hvor Randsfjordbanen krydSeS, over Soknedals- elven paa Bjerke bro og videre forbi Tolpinrud, i hvis nærhed veien paa en høi bro atter krydser jernbanen, for straks derpaa at støde sammen med hovedveien A 4. B BygdeVeie: I nærheden af Norderhov kirke udgaar der fra hoved- veien A I bygdevei, som fører forbi gaarden Frok frem til Hole gi-ænse, men fortsætter ikke inden Hole som offentlig, men kun som privat vei. Ved Gusgaarden i nærheden af Non-derhov kirke ud- gaar der fra hovedveien A I bygdevei, som ivestlig retning fører ned til Stor-elven ved BuSund, hvor offentligt Sund- sted, og videre vestover-, indtil den støder sammen med hovedveien A 5 i nærheden af Bjerke. Fra Busund gaar der paa elvens øStSide en tarvelig,