Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/18

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Inddeling. 1 1 “Ringerike, Modum og Sigdal hørte til Ha ddafylke, der ogsaa omfattede Hadeland, Land og Toten og sammen med Heinafylke, Raumafylke (Hedemarken og Romerike), Gudbrandsdalen og Østerdalen udgjorde 0plandene. ï Senere hen, da sysselinddelingen blev indført, regnedes Hurum, Røken og Lier under Oslo sys sel. Hadeland, Land, Toten og Ringerike med Modum og Sigdal dannede Ringerikes syssel. Numedalen hørte til Skiens syssel og Sandsvær og Eker til Tønsberg syssel*. Hallingdal udgjorde i den senere middelalder et syssel for sig selv. v I retslig henseende hørte Hallingdal til Gulathingslagen. Af den øvrige del af amtet hørte Ringerike, Sigdal og Modum til Eidsivathingslagen. Resten — Eker, Lier, Røken, Hurum, Numedal og Sandsvær — hørte — under Bo rgarthingslagen, da dette lagdømme blev oprettet antagelig paa Olaf den helliges tid. l Tidligere hørte samtlige herreder i amtet, undtagen Hallingdal, under Eidsivathingslagen. „ I geistlig henseende hørte i middelalderen Ringerike, Modum, Sigdal og Numedal til Hamar bispedømme; Sandsvær, Eker, Lier, Hurum og Røken til Oslo bis pe døm m e og Hallingdal sammen med Valdres til Stavanger bispedømme. Det mellem Hallingdal, Valdres og den øvrige del af Stavanger bispe- dømme beliggende Hørdafylke hørte derimod til Bergens bispedømme; men for at ikke Stavanger biskop, naar han skulde over til Hallingda1I og Valdres, skulde være nødt til at gaa iland paa Bergens bispedømmesl territorium, blev EiMord i Hardanger ogsaa lagt ind under Stavanger bispesto1. Naar Stavanger biskop skulde til Hal1ingdal, tog han veien fra Eidfjord over Hardangervidda til Ustedalen eller — undertiden — over Halling- skarvet til øvre StrandefZ1’ord i Sunddalen “. i Befolkningens f0rdel1ng. Af am1;e1;s 104 769 indbyg- gere er 27 419 bybefolkning, fordelt paa kjøbstæderne Drammen, Kongsberg og Hønefos, resten — 77 350 — landbefolkning. Let adgang til sjøen med bopæl ikke mere end 10 km. fra kysten eller seilbar elv har indbyggerne af Hurum, Røken, nedre og øvre Eker, Drammens by samt Frogner og Tranby sogn af Lier herred eller tilsammen 44 644 mennesker, hvoraf 2O 687 bybe folk- ning og 23957 landbefolkning. Resten — 60125 mennesker — maa regnes som indlandsbefolkning. — ” Eker dannede dog ogsaa en tid et sysse1 sammen med Modum og Sigda1. o — W Den senere indde1ing vil blive omtalt under de enkelte fogder1er.