Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/19

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

1 2 Buskeruds amt. Blandt befolkningen paa Eker —?— l0 863 personer, navnlig øvre Eker 7 393 personer — er der dog meget faa sjefolk. I følgende herreder: Modum, øvre Eker, nedre —Eker., Norden-hov og Sandsvær udgjør den del af befolkningen, der er beskjæftiget med fabrikindustri eller grubedrift, omkring 100Zo eller mere af den hele mandlige befolkning*. Ogsaa i Røken, Hole, Aadalen og Lier spiller grube— og fabrik- driften en betydelig rolle. I de øvrige herreder er den ubetydelig. I nedre Eker er antallet af fabrikarbeidere over dobbelt saa stort som det samlede antal af gaardbrugere, leilændinger og for- pagtere; i alle de andre herreder er det mindre. . Amtets største hedder og betydeligste vande. Amtet skraaner nedover fra nordvest mod sydøst. Det høieste fjeld i amtet er Hallingskarvet i Hol, hvis høieste “top,ê Kirke- dø1rnuten paa grænsen mod Ulvik i Hardanger, er l961 m. Det næst høieste er J ukuleggen paa grænsen mellem Hemsedal og Lærdal i Sogn, hvis høieste top — selve toppen ligger forøvrigt i Lærdal — er 1916 m. Den største iudsjø i amtet er Tyrifjorden, der er l33,s1 km.2 Den næst største er Krøderen, der er 4l,4o km.2. — K1ima. J De følgende opgaver gjelder den bebyggede del af amtet, fra Drammensfjorden og Ringerike i sydøst til de øverste gaarde i Hallingdal (i henimod ]000 m. høide over havet) i nordvest Som repræsentanter haves Holmestrand, noget udenfor amtsgrænsen, Ringerike i 10O m. h. o. h. og Fjeldbe1—g øverst i Hallingdal i 996 m. h. o. h. Luftens temperatur, dens aarlige og maaned- lige fordeling og veksel, dens — yderpunkter m. m. sees af den føl- gende oversigtstabel: Ho1me— Ringe— Fjeld- stra.nd. rike. heim. Gr. Gr. å-—G—R—“ Middelten1peratur C. Januar . . —2.9 —6.9 —9.s — Februar . . —3.o —-6.1 —8.s l -— Mars .. —-1.o —2.v —7.1 l — April . . 4.a 3.s —2.4 — Mai . . 9.s 9.s 2.t — Juni . . . l5.o l5.2 7.s p -— Juli . . 16.—Z 16.9 9.9

Í

’ Over antallet af kvinder, haves endnu ikke opgaver beskjæftiget med industri og gi-ubedrift,