Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/163

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

154 Buskeruds amt. Vestsiden af Graafjeld.— Den falderi Hallingdalselven i nærheden af Grøsland. Hele vasdragets længde 24 km. Gulsvikelven, der udspringer nord for Høgevarde, passerer nordsiden af Hestjuvnatten og falder i Krøde1—en i nærheden af Kaarmo. Længde 15 km. Den danner store fosse, af hvilke Gritu og Krokhølen er de største. e Fra øst: Todøla, der udspringer straks hinsides grænsen mod Gol, gjennemstrømmer Todalen og falder i Brumma mellem Nes og Børt- næs. Længde l5 km. Den modtager to tilløb fra øst: Fiskebækken og Grundtjernbækken. Længde 1O og ]2 km. Rimeelven, der udspringer syd for Tilid fjeld. gjennem- strømmer Budalsvand og falder i Hallingdalselven vest for gaarden Gapkin. Længde 15 km. Soleimelven, der udspringer paa øStsiden af Saabøl fjeld og falder i Krøderen ved Soleim; Længde l6,s km. Den optager fra nord Kittilsvikbækken. Den danner mange fosse, af hvilke Tungafossen er den største. Længde 11 km. “ Tromaldelven med dens sideelv Mirvabækken. Tromald- elven udspringer nord for Leknesfjeld og Mirvabækken i nærheden af søndre Aurdals grænser. Vasdraget falder i Krøderen ved Tromald. Elven danner blandt andet en høi fos ved Tromald. Længde, regnet fra Mirvabækkens kilder, ]2 km. Elvene i Flaa er paa grund af sit vilde løb omtrent utjenlige for tømmerflødningen. Man maa helt op til Todø1a i Nes for at finde en brugbar flødningselv. Saavel enkelte af Bægnaelvens som af Soknaelvens og Sigdals- elvens bielve har Sit udspring i Nes. Vigtigst af disse er Odals- elven, der falder i Bægnas bielv Urula, og som paa en Strækning af 25 km. danner grænsen mellem Nes og søndre Aurdal. Vande. Paa fjeldene omkring Nes er der mange vande, men faa af synderlig størrelse. De største er paa vestfjeldene: Skards- rudvand l,ss km.2, Ørfiskenvand I km 2, Buvand 0,69 km.2, samtlige nord for Tu“nhøvdfjorden, og Re nsj øe n 1,2 km.2 syd for Hallingnatten; paa østfjeldene: L angevan d nogle km. syd for Gols grænse O,so km.2 og B ø dal sva n d i Rimeelvens dalføre 0,6s km.2. Et par større vande Strøenvand og Høvrensjø hører -delvis til Nes, men for størstedelen til søndre Aurdal. Fi8ket. De fleste af vandene og elvens i Nes er godt for- synet med fisk. navnlig med abor og ørret, der skal være af ud- merket kvalitet. I Hallingdalselven findes ligeledes sik og gib. I Buvandet øverst i Rukkedalen lige ved grænsen af Nore blev der i sin tid af general Wergeland gjort forsøg med udklækning af venerlaks. Yngelen, der baade i smag og udseende mindede om fjeldørret, lod til at trives godt; men den blev omtrent udryddet