Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/157

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

1 4 8 Buskeruds amt. for disse endnu fjernere, blaanende bjerge.. Mod sydvest ser man Aada- 1ens spalte, Hestjuvnatten, Norefjeld, Eidsfjeld i Numedal og fjeldene ved Tunhøvd og vestenfor denne sjø. I klart veir maa man utvilsomt ogsaa kunne se Gausta og andre fjelde i Telemarken samt den østlige del af Hardangervidda og rimeligvis Hallingskarvet. Mod vest og nord- vest paa den anden side af Hemsedal ser man Store— og Veslehorn, Tot- tenhornene, og bag disse F1ævand, Gjøranaasvand, Blaabjergene, Reins- fjeld, Raubergskarven og fjeldene ved Bjøberg og vest for Grøndalen. Ret under sig ser man Hemsedalen i hele sin længde fra kirken og sydover, endvidere den høitliggende bebyggelse ved Gols kirke og Ligaardene og andre høitliggende Gaarde i Gol og Nes. Vei fra Tuv langs østsiden af Grøndøla til gaarden Enden, den øverste gaard i Grøndalen. Blandt rideveie kan merkes: Vei fra hovedveien 3 km. vest for Tuv bro gjennem Løvdalen til Vass i Aal. Merkelige gaarde og steder. H emsedal kirke. Den gamle kirke i Hemsedal hed Sked- injar kirke. Den var stavekirke og eksisterede før 1327. Den blev nedrevet i 1882 og ombyttet med den nuværende, der er en tømmer-kirke med 500 siddepladse. En del gjenstande fra den gamle kirke findes paa universitetet. Gaardene fra syd mod nord: Ekre (af ekra, gjenlagt ager). Skyld 21,sv. Største brug 3,4v. Skar. Skyld 12,9o. Største brug 5,o-1. I 1617 ødegaard. Torset (skreves 1604 Thordøetter). Skyld 29,o9. Største brug 7,so. I 1604 en halvgaard. g Saavel Skar som Torset ligger paa syd— og vestskraaningen af en af de ovenomtalte koller, Torsethøiden. Vest for denne rager Storehorn. Veslehorn og Tottenhornene op. Fra Veslehorns lodrette væg falder Horn- fossen ned idalen. Under almindelige forhold er den ubetydelig og danner tre fine sølvstrimer nedover fjeldet. Under flommen derimod er den stor- artet, og i det mindste to af de smale strimer gaar da sammen til ett fald. Høiden er meget betydelig. Fra Storehorn faar man et udmerket overblik over hele Hemsedalen fra Grøndalen til grænsen af Gol med den myrlændte uopdyrkede dal- bund og den høitIiggen(le bebyggelse i dalens sydøstlige parti. Man faar ogsaa et udmerket overblik over det flade fjeld syd for Storehorn og over de store vidder mellem Skogshom og Nystødlefjeld paa den anden side af dalen. Man ser endvidere Grøndalens spalte mellem sne- dækte fjelde. Bjøbergfjeldene, Raubergskarven, Reinsfjeld. Blaabjergene, Aalsdalens spalte. Hallingskarvet. store strækninger af Hardangervidda og fjeldmarkerne øst for denne, Gausta,.lidt af Numedalens spalte ved Skjønn’e, Norefjeld. fjeldene paa østsiden af Tyrifjorden. store fjeldmarker og en mængde koller og fjelde hinsides Valdres. Maaske man i klart veir ogsaa kan se Jotunfjeldene og Heimdalsfjeldene. Stor-el1orn har høie lodrette styrtninger mod vest. Grøte (af grjot, d. e. sten). Skyld 15,v5. Største brug 4,2o. Paa Grøte er der en del gravhauge; i et par har man gravet, men intet fundet. Et par bautastene skal have staaet her, men de er fjernet og skal være benyttet som grundmur i en af skorstenene paa gaarden.