Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/155

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

146 Buskeruds amt. Hemsedal kirke ........ 706 m. Grøte gaard syd for Hemsedal kirke tæt ved elven, ......... 623 » Vest og syd for dalen: Raubergskarven ..... p. . . 1813 » Storbotskarven paa grænsen mod Aal . 1 7I6 » Som man sen-, ligger Raubergskarven og Jukuleggen fra 850 til 950 m. høiere end Hemsedø1a ved Bjøberg. Størst er forskjel1en mellem dalens høide og toppens høide syd for Hemsedal kirke, hvor Skogshorn hæver sig 110O m. over Grøtte gaard i nærheden af ’elven. Toppene paa den modsatte side af dalen er neppe mere end 100, høist 200 m. lavere end Skogshorn Tager man veiskillet mellem Gol og Borgund til udgangspunkt for bedømmelsen af plateauets høide i den øverste del af dalen, bliver forskje1len mellem dette og toppene 70O a 80O m. Forskjellen mellem Skogshorn og Løken gaard, der kan tages som repræsentant for plateauet syd for Skogshorn, bliver henved 9O0 m. “ HemSedøIa Og dens tilløb. Hemsedøla, der som ovenfor om- talt løber stille og rolig i sit midtre parti, men for størstedelen i sterke stryk i sit øverste og nederste parti, danner flere fosse, hvoraf de vigtigste er Rjukandefos et par km. vest for Tuv, og Rofos og He slafos, begge de sidste i Gol. Heslafos er ikke synderlig høi, de andre to er store og smukke fosse. Ved Hjelmen nord for Juvaelven kan Hemsil vades. Fra syd og vest modtager Hemsedøla følgende til1øb: Løvdøla, hvis længste arm kommer fra Djupsengtjern iAals- fjeldene. gjennemstrømmer Gjøranaasvand og falder i Hemsil 3 km. vest for Tuv. —Længde 28 km. Volaelven, der udspringer i myr-ene syd for Storhorn og falder i Hemsili Gol 4 km. syd for Kleven. Længde 14 km. Den flyder stille mellem myrlændte bredder. Fra nord og øst: — Grøndøla, der udspringer hinsides grænsen af Vang, gjennem- strømmer Grøndalen og falder i Hemsedø1a tæt ved Tuv. Længde 28,6. Den modtager to større tilløb, Trangebottenbækken, der kommer fra fjeldene nord for Bjøberg og falder i Hemsil ved Feten sæter, længde l3 km., og Storbottene1ven, der kommer fra Stor-botteneggen paa grænsen af Vang og falder i Grøndøla 2 km. syd for Grøndal gaard, længde 15 km. Loggaelven, der udspringer paa høiderne vest for Tisleifjord og falder i Hemsil i Gol et par km. hinsides Hemsedals grænse. Længde 9 km. Foruden Hemsil har ogsaa den store Aabergelv, der falder i Bægna nord for nordre Aurdal kirke, nogle af sine vigtigste kilderi Hemsedal. De betydeligste er: “